Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

EY växer med entreprenörsdrivna företag i Piteå

Devisen ”Building a better working world” är en smart och bra beskrivning av syftet med den verksamhet som EY bedriver. Revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning är komplexa områden som kräver både branschspecifik och djupgående kunskap. Det har EY byggt upp i Piteå under många år.

Kontorschef Magnus Holmgren, längst ner till höger, tillsammans med sina kollegor

Att underlätta för kunderna och göra arbetslivet och vardagen lite smartare, lite bättre och mer lönsam är det övergripande målet för EY. Redovisningskonsulterna på EY vill förenkla kundens administration, skapa bättre rapporter och rutiner som underlättar bolagets analys och styrning. Eftersom allt fler väljer EY märks det att konceptet uppskattas.

Brinner för entreprenörskap

EY är den största revisionsbyrån i Piteå med omnejd. En av byråns främsta styrkor är att man har kompetens och kapacitet för att möta alla typer av kunder, det vill säga företag i alla storlekar och inom alla branscher.
Den största tillväxtpotentialen finns med stor sannolikhet hos entreprenörsdrivna företag, och det är också bland dessa som EY gjort sig ett namn. Entreprenörsdrivna företag är precis som EY snabbväxande och har höga ambitioner för framtiden.
– Piteå och Norrbotten är en spännande region som utvecklas mycket just nu, inte minst inom de entreprenörsdrivna bolagen ser vi en stark utvecklingstrend. Vi har ett stort antal kunder i regionen som är just entreprenörsdrivna företag, och inom EY uppmärksammar vi och stärker entreprenörskap genom att erbjuda en stark och bred tjänsteportfölj som är anpassad just för den här typen av företag, berättar Magnus Holmgren, kontorschef på EY i Piteå.
Att EY brinner för entreprenörskap är tydligt även genom den årliga utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year, där entreprenörer uppmärksammas och hyllas.

Mycket mer än revision

EY förknippas av tradition med revision, men växer mycket inom redovisning och löpande ekonomitjänster. Genom att den här typen av tjänster blir mer och mer effektiva och digitaliserade nås en större målgrupp. EY hjälper kunder med allt från löpande bokföring och ekonomitjänster till revision och skattekonsultation.
– Vi är en global byrå men med stark lokal förankring, säger Magnus Holmgren. För oss är det viktigt att vara en del av det lokala näringslivet och finnas där kunderna finns, just därför har vi inom EY fortfarande många lokalkontor i landet i jämförelse med branschen i övrigt.
För att kunna växa i den takt som krävs för att möta marknadens behov måste EY se över sina rekryteringskanaler. För Piteåkontoret är LTU en given samarbetspartner och mycket kompetens kommer den vägen. För att stärka varumärket EY lokalt i Piteå vill man gärna synas tillsammans med andra starka aktörer i regionen.
– Att bygga ännu starkare lokala samarbeten är en av våra viktigaste uppgifter under året, konstaterar Magnus Holmgren.

Pikab