Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Wibax lägger grunden för en hållbar framtid

Kemikalieföretaget Wibax har lyckats bygga en ständigt expanderande koncern med hållbar utveckling som affärsidé. Kemi finns överallt vilket ger en mängd valmöjligheter när det gäller att påverka det ekologiska fotavtrycket. Wibax utvecklar produkter med minimal miljöpåverkan och strävar efter att ständigt minska sitt ekologiska fotavtryck, exempelvis med hjälp av smarta transporter.

Wibax koncernvd Jonas Wiklund möter upp i entrén.

Ordet kemikalier förknippas oftast med något som är dåligt eller farligt. Det är en helt missvisande bild, eftersom väldigt många kemikalier används för att rena vatten och för att uppnå mer hållbara industriella processer. Rent krasst kan man säga att utan kemikalier skulle vi varken ha rent vatten att dricka eller ren luft att andas.

Nyckelroll i industrins omställning

Wibax grundades redan 1986 och har idag ett antal dotterbolag som samtliga aktivt arbetar med hållbarhet i fokus utifrån sina specialistområden. Allt från gröna kemikalier till bioolja finns i sortimentet, som även utvecklas hela tiden för att täcka nya behov inom industrin. Wibax spelar därför en nyckelroll i industrins omställning till förnybart och hållbart.
– Det absolut viktigaste för oss är att bidra till en hållbar utveckling med hjälp av våra produkter. Allt vi tillverkar, köper in och säljer är förenat med verksamheter som i sin tur lägger grunden för en hållbar framtid. Som ett exempel levererar vi kemikalier som används för att rena och justera PH-värdet i dricksvatten, berättar Jonas Wiklund, koncern VD på Wibax.

Så nära kunderna som möjligt

Wibax är ett distributionsföretag som köper och säljer kemikalier, men har även egen tillverkning.
– Vi arbetar för att minska klimatavtrycket hela tiden. En del i det arbetet kan kopplas till att våra produkter bidrar till hållbarhet genom sin tillämpning, som till exempel vattenrening. En annan och mycket viktig del i vår strävan efter att uppnå ökad hållbarhet är att vi vill finnas så nära kunderna som möjligt för att minska det landbaserade transportbehovet, förklarar Jonas Wiklund. Här har vårt terminalbestånd en viktig roll där våralagringsplatser på strategiska platser i Sverige och Finland gör att vi kan vara nära våra kunder och på så sätt minimera transportavstånden.

För en cirkulär framtid

För Wibax handlar framtiden om att bli ännu mer hållbar genom hela verksamheten och alla processer kring den. Det inkluderar inte minst kundernas processer. Att ta vara på alla tänkbara rester från industriella processer är en viktig startpunkt för att uppnå drömmen om det cirkulära samhället. Dotterbolaget Wibax Biofuels hela affärsidé grundas på att omvandla en restprodukt till en värdefull och eftertraktad råvara.
– Att hjälpa industrier ställa om sin verksamhet med hjälp av hållbara kemikalier och produkter, som till exempel bioolja, är det viktigaste uppdraget vi har för framtiden, med vår bioolja ersätter vi en fossilt baserad olja med ett biologiskt alternativ återvunnet från en annan grön process och med det får det därmed en dubbelt så positiv effekt för miljön säger Jonas Wiklund.