Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Handelsbanken är den mest lokala banken

Handelsbanken grundar sin verksamhet helt på lokal förankring och att bygga nära relationer mellan rådgivare och kunder. Det som kännetecknar och särskiljer Handelsbanken är just strävan efter att vara den lokala banken för alla, oavsett var man befinner sig i livet eller i sin företagsresa.

Stefan Uddström är kontorschef på Handelsbanken Piteå.

Att Handelsbanken har byggt upp en stark organisation kring det personliga mötet är tydligt. Med det kommer också ett omfattande kundansvar som baseras på god kännedom om kundens situation, mål och ambitioner. Och inte minst en grundläggande ömsesidig tillit som öppnar för långsiktiga samarbeten.

Bättre rustade än någonsin i Piteå

Det finns beslut i livet och i företagsvärlden som inte bör tas enbart grundat på digitala möten. Det vet man på Handelsbanken, som är den bank i Sverige med flest lokalkontor. I Piteå har Handelsbanken under 2020 förnyat sina lokaler för att på ett ännu bättre sätt kunna möta och interagera med kunderna.
– Vi längtar efter att få visa upp de nya lokalerna – det har vi hittills och på grund av pandemin inte kunnat göra i den mån vi önskat. Givetvis har vi öppet för våra kunder att besöka oss, men det har varit inom de begränsningar som gäller enligt pandemilagen. När läget återgår till det normala och vi får träffas igen så kommer vi sannolikt att ha någon form av invigning i de nya lokalerna, säger Stefan Uddström, kontorschef på Handelsbanken i Piteå.
Banken kommer även att uppmärksamma att Piteå fyller 400 år, även om det mesta av firandet sannolikt kommer att vara digitalt.
– Nu står vi bättre rustade än någonsin för att kunna möta våra lokala kunders behov. Vi har spetskompetens såväl inom finansiering och kapitalförvaltning (företag-privat) som gör att vi kan ta hand om alla affärer på vår marknad, tillägger Stefan Uddström.

Hållbarhet utan prova-på erbjudanden

På Handelsbanken finns inga prova-på erbjudanden eller tillfälliga kampanjer. Bankens verksamhet grundas helt och hållet på att erbjuda alla kunder tjänster som är rätt för dem och deras situation. Däremot anpassas banken erbjudande för privatpersoner, företag och skog- och lantbrukskunder för att fungera optimalt för varje enskild kund.
Eftersom banken ofta finansierar stora livsbeslut så innebär det en extra trygghet för Handelsbankens kunder att få diskutera det med en kvalificerad rådgivare först. En annan fråga som många kunder uppskattar hjälp med är att i lugn och ro se över sin framtida pension och sparande i olika former. Handelsbanken kan bidra med stöd och rådgivning genom alla faser. Som komplement vill man ha tillgång till en bra digital lösning när det behövs.
– Dagens kunder behöver och efterfrågar både en stabil och pålitlig digital tjänst och möjligheten att kunna träffas när det behövs. Det erbjuder vi på Handelsbanken. Bostadsköp, företagsöverlåtelser, tjänstepensioner och placeringslösningar är exempel på tjänster man helst vill ha hjälp med på plats, det vill säga i form av ett fysiskt möte, understryker Stefan Uddström.
Att bygga långsiktiga kundrelationer har allt att göra med att skapa en hållbar affärsmodell där Handelsbanken är en föregångare på området. Förutom att arbeta hållbart och långsiktigt med kundrelationen på den lokala marknaden handlar hållbarhetsfrågan inom Handelsbanken även om att vara en ansvarsfull samhällsaktör.