Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Jobbhälsan är med och bygger friska arbetsplatser

Jobbhälsan är den personliga och lokala företagshälsan med huvudkontor i Piteå och verksamhet i Älvsbyn, Luleå och Boden. Jobbhälsans verksamhet bygger på främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete.

Ann-Sofie Ökvist vd Jobbhälsan i Norr AB.

Arbetsmiljöarbete, hälsokontroller, utbildningar, samtalsstöd, utredningar och friskvårdsinsatser är sådant som fyller dagarna.
– Pandemin med Covid-19 har påverkat alla och våra kundföretag har fått nya behov. Då vi är lokala och ägarna är aktiva i verksamheten så kan vi arbeta flexibelt och snabbt ställa om och möta de nya behoven. Covid-19 är i allra högsta grad en arbetsmiljöfråga, och det är ju precis det vi jobbar med. Man kan säga att vi på mycket kort tid har lyckats ställa om tillgänglighetsmässigt, vi jobbar kvällar och helger för att finnas där då kundföretagen behöver oss och behoven har förändrats under pandemiåret, inleder Ann-Sofie Ökvist, vd på Jobbhälsan i Norr AB.

Agerade snabbt

Redan tidigt under pandemins utbrott lyckades Jobbhälsan ställa om sin verksamhet för att på ett bra sätt kunna möta och stötta sina kunder i den svåra situation som uppstod. Rent konkret innebär omställningen en omfördelning av arbetsuppgifter och ett mer flexibelt arbetssätt.
– Vi ställde om till mer tjänster på distans som exempelvissamtalsstöd, möten och utbildningar och har även skaffat en plattform där läkaren kan lyssna på hjärta och lungor på distans. I stället för att vår verksamhet mot tidigare till stor del bygger på planerade aktiviteter, med till exempel hälsokontroller så har vi ställt om för att kunna erbjuda snabbtester för Covid-19, ofta ute på arbetsplatserna och på helt andra arbetstider, förklarar Ann-Sofie Ökvist vidare.
Testerna är just nu en mycket viktig del av företagens förebyggande arbete. Förutom alla säkerhetsåtgärder med avstånd, hygien och hemarbete så används snabbtester som screening på arbetsplatser där någon medarbetare insjuknat och man vill säkerhetsställa att ingen medarbetare utan symtom som är på arbetsplatsen, bär på smittan. Detta är en del i att bygga friska arbetsplatser. Jobbhälsan testar även all egen personal flera gånger i veckan som en ytterligare säkerhetsåtgärd för att trygga kunder som besöker företagshälsan.

Den bästa insatsen är förebyggande

På Jobbhälsan, som utöver Piteå även har filialer i Luleå, Boden och Älvsbyn, finns mycket kunskap om hur arbetet, arbetsmiljön och balansen mellan arbete och fritid påverkar hälsan. Här finns ett helt team av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter/ergonomer, beteendevetare, psykoterapeut, organisationskonsult, psykolog och arbetsmiljösamordnare som kan bidra med viktig input för att skapa friska, hållbara arbetsplatser.
– Vi är något nödvändigt gott. Alla vinner på att ha friska och glada medarbetare, och nyckelfrågan kring hur framtidens arbetsplatser ska se ut för att förebygga sjukskrivningar har blivit högaktuell. Det är viktigt att komma ihåg att den bästa insatsen är främjande och förebyggande, understryker Ann-Sofi Ökvist.
På Jobbhälsan tror man på en friskare framtid och Ann-Sofi Ökvist med medarbetare ser fram emot att få bidra till en sund utveckling tillsammans med företag och offentlig sektor i Piteå med omnejd.