Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Kunskapsintensiv miljö i Furunäsets företagsby

Ett sjukhusområde från sent 1800-tal med en viktig historia utgör nu en viktig del av Piteås framtid. Sjukhuset finns inte kvar, men det är i allra högsta grad en kunskapsintensiv miljö som fortsätter att utvecklas i de gamla lokalerna. Här växer nämligen Furunäsets företagsby fram.

I ett grönskande och friskt naturområde utvecklas Furunäsets företagspark. Här finns redan cirka 65 företag inom många olika branscher verksamma, och tillsammans bildar de en sund och kreativ miljö för fler att utvecklas i. Mixen av såväl små som stora företag bidrar också till den dynamiska miljön, där samverkan och hållbar utveckling står högt i kurs.
– Nu när vi vidareutvecklar Furunäsets företagsby vill vi i ännu större utsträckning kunna möta det moderna företagets behov när det gäller arbetsmiljö, läge och samverkansmöjligheter, säger Linda Rosén, vd på Piteå Näringsfastigheter AB, som är det kommunala fastighetsbolaget som äger företagsbyn.

Arbetsmiljö, läge och samverkan

En god arbetsmiljö är synonymt med en god hälsa, vilket de allra flesta numera är medvetna om. Alla företag vill ha friska och glada medarbetare, och det finns en mycket bra grund för att uppnå det i Furunäsets företagsby.
– En del i utvecklingsarbetet som vi har påbörjat kretsar kring omgivningarna, det vill säga grönområdena, innergården och parkerna kring företagsbyn. Det är en vacker plats men bra kan alltid bli bättre. Vi kartlägger just nu vilka möjligheter som finns för att vi ska kunna erbjuda ännu bättre naturliga mötesplatser för våra hyresgäster, förklarar Linda Rosén.
Grönska och lugn uppskattas av de flesta. Läget är samtidigt bästa tänkbara både ur arbetsmiljösynpunkt och logistikmässigt – företagsbyn ligger en kort cykeltur från stadskärnan. Här finns även en generös fri parkering och goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik.
– Området är förberett för att fler ska kunna jobba här i framtiden. Vi vill även fokusera mer på att skapa miljöer som gynnar samverkan i de företag som redan finns här. De företag som finns här har goda möjligheter att utvecklas tillsammans, och vi vill gärna bidra till att det lokala samarbetsklimatet blir ännu bättre, säger Linda Rosén.