Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Norconsult flyttar in i nyrenoverade lokaler i Furunäsets företagsby

Norconsult medverkar i flera av Norrlands största byggprojekt, bland annat i återuppbyggnaden av Polarbröds bageri i Älvsbyn. Polarbröd är för Norconsult en återkommande kund och samarbetspartner sedan 30 år tillbaka, och det finns fler exempel på företag som valt att samarbeta med Norconsult under nästan lika många år.

Norconsult flyttar in i Furunäsets företagsby som från början är ett sjukhusområde från sent 1800-tal. I dag är Furunäsets företagsby en viktig del av Piteås framtid, med många kunskapsintensiva företag, likt Norconsult

Det finns ett antal faktorer som spelar in i valet av Norconsult som samarbetspartner, men kompetens och innovationskraft är nog de mest tongivande, enligt Berndt Hortlund, sektionschef för Installationsteknik på Norconsult i Norrbotten.
– Vi har en mycket gedigen kompetens inom allt som rör samhällsplanering och projektering. Här i Piteå har vi lyckats utöka vårt erbjudande ytterligare genom uppköpet av Arkitekthuset Monarken, som numera är integrerat i Norconsult. Nu kan vi, förutom mark-, VVS- och el-tjänster, även erbjuda arkitekt- och konstruktionstjänster från Piteå, berättar Hortlund.

Stärker interna samarbeten

För att kunna utveckla verksamheten på bästa sätt eftersträvas samverkan i alla led och genom alla discipliner inom Norconsult. Samtliga anställda på Norconsult i Piteå har nyligen flyttat in tillsammans i nyrenoverade kontorslokaler i Furunäsets Företagsby som de projekterat tillsammans.
– Pandemins restriktioner har gjort att vi inte kunnat träffas så som vi vill, men vi har ändå lyckats bygga bra samarbeten och synergier internt. Samlokaliseringen ger även en bättre bredd när vi i nästa led kan erbjuda beställarna en helhetslösning. Det vi ser mest fram emot nu under 2021 blir att få utöka våra interna samarbeten och fortsätta att förverkliga de många intressanta projekt som vi har på kontoret, säger Henrik Eriksson, som är Studioledare för arkitektgruppen i Piteå inom Norconsult.

Projekterar Polarbröds nya bageri

Många av Norconsults kompetenser finns representerade när det nya bageriet projekteras i Älvsbyn. Konsulter från Norconsults kontor i bland annat Piteå, Luleå, Örebro och Göteborg samarbetar för att få det nya bageriet på plats, och flera av dessa konsulter har varit involverade i Polarbröds utveckling under en längre tid. Berndt Hortlund är själv en av dem som varit med längst och som känner Polarbröds processer väldigt bra.
– Det är en 30-årig resa från det att det föregående bageriet projekterades, byggdes ut, uppgraderades och så småningom stod inför invigning av en ny bagerilinje. Vi känner beställaren Polarbröd väl och det känns väldigt bra att få vara med och bygga upp det nya bageriet och därmed ge något värdefullt tillbaka till Älvsbyn och näringslivet här, säger Hortlund.

Allt handlar om hållbar tillväxt

Det händer mycket i norra Sverige just nu, med investeringar som kommer att förändra samhället och näringslivet i Norrland för all framtid. Ett av dessa projekt är Polarbröds återuppbyggnad av bageriet i Älvsbyn, etableringen av Europas största landbaserade vindkraftspark ett annat. Norconsult bidrar till ett hållbart samhälle genom samarbete, nyskapande, kreativitet och hållbara innovativa lösningar. Målsättningen är densamma oavsett var projekten finns och allt handlar om att skapa en hållbar tillväxt.

Kort om Norconsult

Norconsult är en av Nordens ledande aktörer inom samhällsplanering och projektering. Norconsult medverkar i både små och stora projekt. Bland kunderna finns flera av landets kommuner och statliga verk. Faktum är att Norconsult medverkar i några av Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt, såsom planering och genomförande av flytten av Kiruna stadskärna, kapacitetshöjningen på Mälarbanan samt byggnationen av Östra länken i Luleå.

Haparanda