Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Möt landets enda specialist för reparation av avisningssystem på vindkraftverk

Utvecklingen av mer effektiva vindkraftverk är avgörande för att Sverige ska kunna nå de tuffa klimatmålen och bli fossilfritt. För att vindkraftverken ska kunna producera optimalt krävs avancerade underhållssystem, däribland avisningssystem, som det Piteåbaserade teknikföretaget Blade Solutions specialiserat sig på.

För att vi i Sverige ska kunna uppnå drömmen om det cirkulära och fossilfria samhället, som idag är mycket mer än en dröm i form av konkretiserade miljö- och klimatmål, krävs en snabbare utveckling inom bland annat kraft- och infrastruktur.
Den svenska energimixen är redan idag relativt grön, till stor del baserad på miljövänlig vattenkraft. Energianvändningen kommer emellertid inte att minska – den kommer tvärtom att öka många gånger om i takt med att befolkningsmängden ökar och fler elbilar rullar på vägarna bland annat. För att klara en sådan utveckling behövs fler förnybara energikällor, varav vindkraft är en.

Samma princip som för flygplan

Piteå befinner sig redan i utvecklingens absoluta framkant tack vare det globalt uppmärksammade Markbygdenprojektet. Det finns kunskap kring vindkraft i Piteå som med fördel kan vidareutvecklas och till och med exporteras. Ta Blade Solutions som exempel – företaget är troligtvis landets enda specialist inom det mycket nischade området att underhålla och reparera avisningssystem på vindkraftverk.
Kompositforskare Greger Nilsson uppfann den patenterade metodiken för att effektivt underhålla och reparera de avisningssystem som installerats på vindkraftverkens rotorblad. Dessa system kan liknas vid de lösningar som används inom flygbranschen. Ett flygplan som inte avisas skulle inte ens kunna lyfta från marken. Samma princip gäller för vindkraftverkens rotorblad, som stannar helt om de täcks av is.
– Avisningssystemen är helt avgörande för att kunna garantera produktion hos vindkraftverken under större delen av året, förklarar Greger Nilsson. Speciellt i kallt klimat. De flesta nya vindkraftverk kommer att byggas i norra Sverige, och då måste man ta hänsyn till att det är kallt nästan hela året.

Varför underhålla avisningssystemen?

Greger Nilsson bedriver fortfarande forskning större delen av året, samtidigt som han vidareutvecklar sitt företag Blade Solutions. Han har under de senaste åren bland annat utvecklat speciella metoder för att reparera avisningssystemen under årets kallaste dagar. Dessutom har han via Blade Solutions utvecklat en bättre konstruktion för avisningssystem som minimerar underhållet från början.
Om man inte underhåller avisningssystemen kan det bli stora skador på rotorbladen, och de måste i så fall bytas. Det är en process som tar ett stort antal lastbilstransporter och flera veckors produktionsstopp i anspråk. Bättre är då att arbeta proaktivt, som Greger Nilsson och Blade Solutions förespråkar.
Den potentiella kundgruppen för Blade Solutions finns inte bara i Norrland och Sverige utan över hela världen – överallt där vindkraft utvecklas och installeras.