Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Lokalkännedom står högt i kurs på Advokatbyrån Kaiding

Affärsjuridik är ett tydligt styrkeområde för Advokatbyrån Kaiding sedan många år tillbaka. Byrån finns representerad med kontor över hela Norrland och kan därför med rätta kalla sig för ett nära och lokalt alternativ till de större rikstäckande advokatfirmorna.

Kaidings medarbetare på Hamnplan utanför pitekontoret med byråns nyanställda Julia Bergström och Rebecca Lundmark i förgrunden

På Advokatbyrån Kaiding står lokalkännedom högt i kurs. Som norrländsk fullservicebyrå engagerar byrån sig i alla typer av juridiska frågor som kan uppstå inom näringslivet, men även inom humanjuridik som omfattar alla typer av juridiska frågor som kan relateras till privatpersoner, såsom brottmål och familjerättsfrågor.
– Att just vara ett lokalt alternativ, med lokal kompetens och lokalt engagemang, har högsta prioritet när vi fortsätter att investera i vår verksamhet här i Piteå. Efter flera lyckosamma rekryteringar under både 2020 och 2021 står vi redo att möta nya utmaningar, säger advokat Andreas Viklund vid Piteåkontoret.

Vill växa med Piteå

Piteåkontoret befinner sig i skrivande stund i en omfattande expansionsfas och har under 2021 redan hunnit med att anställa två nya jurister som båda är specialiserade mot affärsjuridik. Det förs även diskussioner att under våren anställa ytterligare en jurist och då med fokus på humanjuridik.
– Viktigast för oss lokalt är att växa tillsammans med Piteå, både med näringslivet och tillsammans med alla som bor och arbetar här. Kaiding är sedan länge kända som en specialistbyrå för obestånd, då vi har hanterat några av Sveriges största konkurser. Vi är fortfarande framstående på området, men vill samtidigt utöka verksamhetsområdet för att täcka in alla behov som finns lokalt, förklarar Andreas Viklund.
Som lokal byrå bidrar Kaiding även till en positiv tillväxt utanför storstadsregionerna.

Allt inom juridik

I Piteå finns det väldigt få företag som har en egen bolagsjurist i huset. Advokatbyrån Kaiding kan med fördel fungera som en husadvokat för lokala företag och inom alla typer av affärsjuridiska frågor.
Att ha en etablerad kontakt med en advokat innebär att ha någon att vända sig till med stort eller smått. Med en förebyggande kontakt kan oförutsedda problem ofta undvikas, och en redan etablerad relation är mycket värd om något oväntat ändå händer. Det är en trygghet för företagen att ha ett allmänt affärsstöd och kunna bolla båda stora och små frågor med någon som förstår affären och som förstår den lokala kulturen.
– En av de största fördelarna med oss förutom att vi är starkt lokalt förankrade är att vi har all kompetens samlad under samma tak. Vi kan snabbt ta hjälp av något av de andra kontoren om det skulle behövas och vi kan därför säga att vi är en norrländsk fullservicebyrå för alla juridiska frågor, säger Andreas Viklund.

Bäst för norrländska företag

Genom att många av advokaterna på byrån, ofta rekryterade från Stockholmsbyråer, specialiserat sig inom ett visst rättsområde kan Kaiding leverera rådgivning på den nivå som även medelstora och riktigt stora koncernen kräver.
Nyckeln till fortsatt framgång är att lyckas rekrytera rätt kompetens.
– Vår mest värdefulla resurs är alla som arbetar här. För att kunna locka till oss de bästa inom branschen måste vi vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda spännande uppdrag. Det tycker jag att vi har lyckats mycket bra med hittills. Vi ska fortsätta stärka vår position som det mest konkurrenskraftiga alternativet för norrländska företag, understryker Andreas Viklund.