Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Piteås spännande utvecklingsresa fortsätter

Piteå kommun har planer på att utveckla och investera för ett ännu starkare näringsliv. Trots att år 2020 knappast blev som någon hade tänkt sig så lyckades många av Piteås företag ro i land flera stora investeringar. Det finns en mycket stark framtidstro i Piteå som just nu sprids genom hela näringslivet.

Tf Kommunchef Leif Wikman.

Det är inte bara stora företagsetableringar och investeringar av samma rang som Markbygdens vindkraftspark som gör Piteå till en av norra Sveriges starkast växande kommuner. Det pågår mycket i denna norrbottniska kommun, och det handlar om investeringar som kommer att skapa tillväxtmöjligheter under många år framöver.

Nya ledningsuppdrag utvecklar Piteå

Tf kommunchef Leif Wikman sammanfattar här några av de viktigaste satsningarna som görs inom kommunen under våren 2021 och framåt:
– Näringslivsfrågorna är alltid centrala och vi måste ständigt utvecklas för att förbli en attraktiv företagarkommun. Vi har oerhört många förfrågningar som handlar om etableringar av nya verksamheter eller befintliga företag som behöver expandera. Det är angenämt då vi också har attraktiva områden att erbjuda.
– Det händer mycket samtidigt och därför har våra politiker i kommunfullmäktige varit förutseende att förutom att peka ut en målbild även preciserat särskilda ledningsuppdrag som ska bidra till att göra arbetet med måluppfyllelsen ännu spetsigare. Sex stycken ledningsuppdrag, som samtliga krokar arm med Piteå kommuns tre prioriterade mål: befolkningsmålet på 46.000 invånare till 2030, ett förbättrat näringslivsklimat som ska bidra till att trygga välfärden samt målet om en samhällsgemenskap med mångfald som grund där Piteå är en kommun som ständigt jobbar för mänskliga rättigheter, fortsätter Leif Wikman.
– Ett av våra viktigaste ledningsuppdrag är att vi ska bli ännu bättre på service mot våra företag men också den kontinuerliga dialogen med våra företagare. Det är näringslivet och kommunen tillsammans som bygger välfärden. Det finns ett inbördes direkt beroende till varandra och våra olika uppdrag.
– Vi ska bli ännu bättre på samverkan inom kommunen, med våra företag, samt med andra kommuner och företag utanför Piteå. Vi stärker kommunens varumärke tillsammans med företagen. Vi arbetar också aktivt med samverkan med andra kommuner. Ett exempel är Älvsbyn där vi bedriver en del kommunal verksamhet i direkt samverkan. Skellefteå är ett annat exempel där den nya batterifabriken sannolikt kommer att bli en stor arbetsgivare även för piteborna.

Vill växa med fler invånare

Att arbeta för att locka fler företag till Piteå och samtidigt stärka befintliga företag är en central del av kommunens näringslivsstrategi. En annan del handlar om att locka fler invånare till Piteå och då väger värden som bra skolor och attraktiva boenden tungt.
– Piteås bostadsmarknad måste vara attraktiv för en arbetsför målgrupp och det hör även ihop med att arbeta för en bättre förskola och skola i kommunen. Barnfamiljer ska kunna välja Piteå just för att vi har bra kvalitet i våra skolor med hög måluppfyllelse, menar Leif Wikman.
Piteå hamnar på topp tio bland Sveriges främsta skolkommuner och har gjort det under många år. Det är resultatet av en medveten politisk satsning för att kunna utvecklas med rätt förutsättningar.
Piteå är även framstående inom kultur och fritid, med ett stort utbud av aktiviteter för alla åldrar. Det finns ett rikt föreningsliv inom bland annat vintersporter men även inom kulturupplevelser med Studio Acusticum, ett av Europas modernaste konserthus, i spetsen.