Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Starkare tillväxt än på länge planeras för F 21

F 21, Sveriges nordligaste flygflottilj med huvudbas i Luleå samt sidobaser i Jokkmokk och Vidsel, rustar hela verksamheten för framtiden. Med tillgång till ett av världens största flygövningsområden har F 21 alla möjligheter att expandera, om rätt kompetens kan lockas till regionen och flottiljen.

Tillväxtperspektivet är det mest aktuella på F 21 just nu. Rekryteringsbehovet är större än på länge, och då inte enbart på grund av en åldrande personalstyrka utan även tack vare den expansion som planeras för hela Sveriges försvar på sikt.
– Vi måste nu ta ett första steg och rekrytera inom ett flertal yrkesroller, framförallt där vi har flest äldre förmågor, för att vi inom fem år ska befinna oss i ett läge där flottiljen kan börja växa med krigsförband, säger F 21 flottiljchef Claes Isoz.

Ska växa med 400 värnpliktiga årligen

Det har redan börjat hända mycket på F 21. Under de senaste tre åren har antalet värnpliktiga utökats markant, från ett 40-tal 2018 till 140 i fjol. Till hösten räknar man med att få in mellan 160 – 170 värnpliktiga på F 21.
– Det är en mycket spännande resa vi påbörjat. På längre sikt och ur ett femårsperspektiv räknar vi med att landa på upp till 400 värnpliktiga årligen här på flottiljen. Att ha en utökad värnplikt innebär ett större rekryteringsunderlag, men även ett större ansvar för oss som innebär att vi måste omfördela uppgifter på den fasta personalen. Det är ett stort planeringsarbete som pågår just nu, informerar Claes Isoz.
Det är ett mycket större utbildningsfokus på F 21 nu, som utbildar inom alla yrkeskategorier som förekommer på flottiljen. Det rör sig om allt från reparationstekniker för JAS 39 Gripen till flygbassäkerhetssoldater, logistiksoldater och sambandstekniker som exempel.
– Den utökade värnplikten är viktig ur flera perspektiv, fortsätter Claes Isoz. Den ger oss dels ett bra underlag att rekrytera från, men ännu viktigare är att den bäddar för utvecklingen av den nya krigsorganisation som ska etableras i Sverige inom de närmaste åren. Inom fem år ska försvaret växa minst tre gånger i storlek jämfört med idag, och det innebär i sig en stor omställning för de verksamheter som redan finns inom försvaret idag.

Tydlig målsättning för framtidens kompetensförsörjning

Vissa kompetenser är precis som för näringslivet i stort svårare att rekrytera än andra. På F 21 finns ett väldigt stort antal yrkesroller. Utöver de mest uppenbara rollerna som flygtekniker, stridspilot och brandman finns även ett stort antal andra roller som ska tillsättas och utvecklas inom allt från tunga transporter och fordonsmekanik till IT och insatsplanering.
Värnplikten kan inte stå för hela rekryteringen. Framtidens militära kompetens kommer även att behöva rekryteras via näringslivet.
– Vi måste utöka samarbetet med näringslivet och samverka mer kring specialistkompetens. Där det finns gemensamma intressen måste vi utveckla ett gemensamt synsätt på hur kompetensen bäst kan nyttjas. Vi ska inte konkurrera med näringslivet, men det är viktigt att företagen förstår att det finns ett värde i att dela sin kompetens med oss, förklarar Claes Isoz.
F 21 har en tydlig målsättning för framtidens kompetensförsörjning: att vara mer inkluderande och öppna. Grundkravet att vara svensk medborgare måste naturligtvis vara uppfyllt, men utöver det så ska fler kunna identifiera sig med Försvarsmaktens värdegrund och se organisationen som en attraktiv arbetsgivare.