Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Storfors Plåt i Piteå växer så det knakar

- Vi följer kunden från start till mål År 2017 var ett år som Magnus Eriksson minns extra mycket. Det var då som han köpte företaget Storfors Plåt från Stefan Wiklund som då drivit företaget de sista 25 åren, dock är företaget grundat redan 1969.- Det gick ganska fort efter att jag började prata om att ta över företaget, säger Magnus som idag är vd för Storfors Plåt.- Det viktigaste är att kunden blir nöjd, säger Magnus som berättar att man följer kunden från start till mål i själva arbetet.

Magnus Eriksson vd och Joakim Marklund kollar in ett av sina projekt.

Personalstyrkan

Från dåvarande 13 anställda är man idag 50 i personalstyrkan och utvecklingen fortsätter.
– Mitt mål är att fortsätta driva det som Stefan har byggt upp. Dels vara verksam på den lokala marknaden som är företagets huvudmarknad. Nu har man expanderat inte bara i Piteå utan även i Luleå, och Skellefteå med verkstäder och kontor. Men arbeten förekommer också i SydSverige.
- Vi vi utför jobb i såväl Kiruna som Stockholm och Malmö berättar Magnus.
- Jag vill ju hela tiden utveckla företaget och gillar nya utmaningar, säger Magnus. Ventilationen är den största biten inom Storfors Plåt som började som ett rent plåtslageri med tak och plåt i slutet av 60-talet. Sedan har det blivit Isolerings, serviceavdelning med styrtekniker och OVK. Storfors Plåt har idag tre certifierade OVK-besiktningsmän som står för obligatorisk ventilationskontroll.
- Det är en lagstadgad kontroll som ska göras på ventilationssystem.

Med från gamla arbetsplatsen

I takt med att Magnus tog över Storfors Plåt och verksamheten växte så började frågan komma från några av sina tidigare arbetskamrater som ville följa med på den resa hans nya företag påbörjat och på så sätt blev det en snabb tillväxt på personalsidan. I personalen har vi en mycket stor teknisk kompetens i alla våra områden. De senaste åren har tagits ett nytt grepp tagits om företaget. Ventilationssidan har utvecklats med egen projektering med CAD-ritningar och man erbjuder färdiga klimatlösningar med ventilation, styr och regler samt isolering i samma entreprenad.
- Vi är en effektiv och flexibel samarbetspartner, som lyssnar på kundens önskemål och förväntningar för att kunna matcha dessa med ett färdigt resultat.
- Vår personal kan direkt utveckla lösningar för varje enskilt projekt. Detta gör att vår arbetsprocess blir både smidigare och mer tids- och kostnadseffektiv för kunden. Man behöver inte ta kontakt med flera olika parter, väga in leveranstider eller liknande, utan istället lämna in sitt projekt hos oss, säger Magnus. Vår så kallade arbetsprocess går hela vägen, från start till mål. Våra värdegrunder och vad vi står för genomsyras i samtliga led och är något som kunden kommer att märka av, oavsett vad för tjänst man tillhandahåller.
- Vår största styrka är att de kunder vi har arbeten för, kommer alltid tillbaka, säger Magnus. Vi eftersträvar alltid långa kundrelationer och det är viktigt för oss att göra ett bra arbete.

Största projektet?

- Det var nog Sunneby sjukhus där vi hade till och ombyggnad på akutsjukhuset. Då handlade det mest om ventilationen samt taket på en av avdelningarna. Det handlade om en entreprenad på cirka 15 miljoner. Även Träkronan i Piteå kan vi nog också räkna dit som ett av de största projektet vi har haft, säger Magnus. Företagets arbeten ligger från villor till, restauranger, skidanläggningar, hotell, idrottsanläggningar etc.

Byggde skjutbanor i Malmö

Utöver arbeten i Norr och Västerbotten har man bland annat gjort ventilationen till skjutbanorna på nya polishögskolan i Malmö.
- Där ritade och byggde vi hela ventilationssystem för skjutbanorna, berättar Magnus. Det handlade om specialbyggda ventilationssystem i pansarplåt. Det var ett spännande projekt, säger Magnus som också berättar att man utfört arbete i Oslo. Företaget fortsätter att sondera ny mark och det spelar ingen roll var kunderna bor.
- Det är viktigt för oss att hela tiden söka nya utmaningar. Men kanske det viktigaste är att vår fantastiska personal får kredit. De har en stor kompetens och ett fantastiskt engagemang vilket är det som gör vårt företag så mycket bättre.