Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Vinnarrecptet: Ett långsiktigt hållbart företag

De är fjärde generationen, kusinerna är nu en del av Lindbäcks.

Två generationer Lindbäck. Gösta Lindbäck, Anna Bergsten, Hans Lindbäck, Annica Lindbäck, Erik Lindbäck och Stefan Lindbäck utanför den toppmoderna fabriken i Haraholmen, Piteå

Kvartetten kompletterar varandra med olika egenskaper, men har en stark samsyn värderingsmässigt. Framtiden stavas ”hållbarhet”.

Stefan Lindbäck är vd för koncernbolaget, Annica Lindbäck är hållbarhetschef, Hans Lindbäck vd för fastighetsbolaget och Anna Bergsten digitaliseringschef. Alla fyra är delägare, sitter i styrelsen och sitter på positioner som på olika sätt driver på bolagets framtidssatsningar.

Kusinerna växte upp i Pitea? och familjerna umgicks mycket na?r de var barn och företaget var alltid närvarande i diskussionerna hemma. Men, ändå uppfattar de inte att deras föräldrar förväntade sig att de skulle jobba i företaget. De fyras yrkesresa tog sig också olika vägar.

Stefan Lindbäck och Hans Lindbäck har båda jobbat sig fram i bolaget, Stefan startade som arbetsledare, Hans som snickare. Anna Bergsten bo?rjade sin karria?r med sommarjobb som bland annat innebar att renskriva papporna Erik Lindbäcks och Go?sta Lindbäcks brev. Da?refter var det handboll och studier i Lulea? – sedan flytt till Stockholm och arbete inom IT-branschen. Annica Lindbäck städade byggbaracker pa? Lindba?cks. A?ven Annica ville prova pa? livet so?derut och bo?rjade studera i Stockholm. Studier som sedan tog henne till spa?nnande jobb i Oslo och da?r hon ocksa? blev kvar. Hon ger en bild av kusinernas olika egenskaper:
Anna a?r den som a?r superstrukturerad, hon tar tag i uppgifter, lo?ser problemen och genomfo?r. Stefan har mycket tankar och visioner och han a?r duktig pa? att ta oss dit vi ska. Hans a?r den som har koll, han ko?r fastighetsbiten med ja?rnhand och a?r bra pa? att ta?nka la?ngsiktigt och go?ra riskbedo?mningar. 
Ha?r tar Anna o?ver fo?r att bera?tta om Annica.

Du a?r kunnig inom ditt omra?de hållbarhet och kan mycket organisatoriskt. Du a?r ocksa? klok, inte efterklok, utan klok i fo?rva?g.
Na?r kusinerna fa?r va?lja vad som a?r viktigast av allt är de helt överens: Ha?llbarhet,
Totalt sett a?r ett la?ngsiktigt ha?llbart fo?retag som hela tiden utvecklas och ga?r bra också bra fo?r de ansta?llda, fo?r oss som a?gare och fo?r samha?llet i stort, menar Anna Bergsten.
Vi har en bra position och nu ma?ste vi fortsa?tta utveckla va?r verksamhet sa? att vi beha?ller va?r ta?tposition, menar Annica Lindbäck. 
Stefan vill sammanfatta allt i uttrycket ”Boende fo?r fler”.
Vi har ett ja?ttebra la?ge, kan vi bli riktigt skickliga pa? att ka?nna av kundbehovet och leverera ett ha?llbart boende; ekonomiskt, tekniskt och socialt a?r vi i ma?l. 
2024 fyller företaget Lindbäcks själva 100 år. Men, hur ser fo?retaget ut längre fram i framtiden? Vad är visionen?
I fastighetbolaget har vi ökat va?rt fastighetsbesta?nd, kanske fördubblat, säger Hans Lindbäck.

Vi a?r klimatneutrala, säger Annica Lindbäck.
Lindba?cks Solutions, va?rt techtransferbolag, är då sja?lvga?ende och jobbar internationellt med tekniko?verfo?ring. I vissa la?nder har vi dela?gande, i andra har vi bara royalties som tickar in, säger Stefan Lindbäck.

Då har vi etablerat oss som en pa?litlig partner inom projektutveckling. Vi jobbar mer med fo?rva?rv av mark och har blivit riktiga proffs pa? att bedo?ma hur vi ba?st ska nyttja marken, säger Anna Bergsten.

Pikab
Haparanda