Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Skogsmästarskolan stöttar utvecklingen av ett hållbart skogsbruk

Skogen utgör en mycket viktig resurs för Sverige som framstående industrination. Cirka tio procent av landets totala exportnetto bygger på produkter i olika steg av förädling med skogen som ursprung. Frågan är idag tudelad när det gäller att bevara och utveckla skogen.

En viktig uppgift som Skogsmästarskolan vid Sveriges lantbruksuniversitet har är att utbilda framtidens experter som ska förvalta skogen på ett bra sätt.

– Skogen spelar en avgörande roll för vårt välstånd i Sverige. Vad vi arbetar med på Skogsmästarskolan är att kartlägga och sprida kunskap om balansen mellan att utveckla och att bevara. Det är en stor skillnad på att skörda skogen som planterats inom det hållbara skogsbruket i Sverige, och att skövla Amazonas regnskog. Det går inte att jämföra de två om man vill få en bild över hur skogen bör förvaltas i Sverige för att vi både ska kunna ha ett omfattande välstånd och samtidigt ha en stor biologisk mångfald i skogen, förklarar Staffan Stenhag, prefekt vid Skogsmästarskolan.

Skogsmästare är en titel som syftar till rollen att kontrollera skogens utveckling, men kan även vara personer som jobbar med att köpa in virke för förädling.

Forskar för att utveckla skogsbruket

På Skogsmästarskolan finns utbildningar för den som vill arbeta med det hållbara svenska skogsbruket och maximera dess avkastning – och samtidigt främja den biologiska mångfalden. Det går alltså att förena de två i en sund balans. Detta är också något som man forskar mycket kring på Skogsmästarskolan.

Forskare Daniel Gräns ansvarar för ett projekt där den skogliga resursens avkastning står i centrum. Genom att forska i hur skogsplantor bäst bör uppdrivas för att tillväxten i skogen ska bli så god som möjligt bidrar Daniel Gräns forskarteam till att utveckla skogsbruket på sikt.

– Vi utvecklar metoder för att odla skogsplantor på bästa sätt så att de klarar sig och bidrar till en god tillväxt i skogen. Det är en kombination av olika saker som vi vill hjälpa till att uppnå – en större tillväxt ger utökade möjligheter för att skörda mer skoglig råvara och därmed också öka avkastningen på skogen. Detta är av största intresse för plantproducerande företag och i nästa led för skogsägare, förklarar Daniel Gräns.

För bättre nyttjande av skogliga resurser

Skogsmästarskolan anlitas ofta för uppdragsutbildningar och uppdragsbaserad forskning. Plantskoleprojektet är ett bra exempel på hur man med tillämpad forskning kan utveckla bättre odlingssystem, mer motståndskraftiga plantor och slutligen få en högre tillväxt i skogen.

Från skolan i Skinnskatteberg i Västmanland exporteras således kunskap som inte bara gynnar det svenska skogsbruket, utan som kan bli viktig för en mer hållbar utveckling med bättre nyttjande av skogliga resurser långt utanför landets gränser.