Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Byggföretagen skapar trygghet inom byggbranschen

Byggföretagen, tidigare Sveriges Byggindustrier, är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. Organisationen är fördelad i lokala byggföreningar över hela Sverige. I den lokala föreningen i Jönköping samlas cirka 160 företag från hela länet.

För att få bli medlem i Byggföretagen krävs att man som företag bland annat uppfyller medlemskriterier, uppförandekod, rådande kollektivavtal och nyttjande av ID06.

För medlemmarna finns sedan en mängd olika tjänster att dra nytta av via Byggföretagen. De vanligaste frågorna kretsar kring arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt entreprenadjuridik.

– Vi arbetar även mycket med sund konkurrens då vi har nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete i branschen. Införandet av ID06-krav är till exempel ett led i arbetet med sund konkurrens och nu senast har vi lanserat hemsidan schysstabyggare.se. Som beställare ska man kunna känna sig trygg i att anlita schyssta byggbolag. De byggbolag som är det ska också få utmärka sig lite extra och hemsidan är rätt plattform för det, säger Mia Adelöf, Bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen i Jönköping.

Tillväxt och kompetensbrist

Mycket mer är på gång i Jönköping. De flesta av medlemsföretagen präglas av tillväxt i takt med att länet utvecklas. Kompetensbrist i branschen begränsar dock byggbolagens möjlighet att växa. Byggföretagen verkar för att fler ska hitta till branschen, bland annat genom påverkan i gymnasieskolorna och yrkesutbildningar samt genom att öppna upp för nya yrkesval senare i livet genom yrkesvux.

– Inkludering är ett viktigt ledord i kompetensförsörjningen, menar Mia Adelöf. Även att jämställdheten går framåt går det alldeles för långsamt. Exempelvis är det bara 11 procent av de anställda i branschen som är kvinnor. Byggbranschen måste bli mer jämlik och även spegla samhället i stort när det gäller mångfald.

Under 2021 har Jönköpings Byggförening lanserat ett nätverk för kvinnor samt ytterligare ett nätverk för arbetsmiljöfrågor.

– Branschen är väldigt rolig och kreativ men även riskfylld vilket gör att säkerhet och arbetsmiljöfrågorna alltid är väldigt aktuella. Vi är till för att skapa stöd och trygghet för våra medlemsföretag samt arbeta för att deras frågor får gehör på det politiska planet, säger Mia Adelöf.