Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Storetablering på gång i LogPoint

Med sitt fördelaktiga läge i södra Sverige och med närhet till kontinenten fyller Jönköpingsregionen en viktig funktion som export- och importnav. LogPoint, som ligger mellan Jönköping och Vaggeryd, utgör Sveriges största logistikområde. Här pågår i skrivande stund ännu en stor etablering.

Den småländska entreprenörsandan är starkt påtaglig i LogPoint. Jönköping och Vaggeryds kommuner har med stor framgång etablerat det gemensamma logistikområdet som erbjuder en fantastisk exponering utmed E4:an, en av landets mest trafikerade leder. Här finns idag över 120 företag etablerade med sammantaget 4500 anställda.  

– Läget är bästa tänkbara utmed E4:an och det i sig lockar många företag till regionen. På LogPoint finns företag i alla storlekar – från enmansbolag till stora grossister. Bland andra Elgiganten har sitt Nordenlager här och nu ser vi fram emot ytterligare en stor etablering i form av Nobias nya fabrik, säger Jenny Lagström, tf vd på LogPoint.

Hela verksamheten flyttar från Tidaholm till Jönköping och LogPoint kommer att bli det nya navet för Nobias logistik med inrikes- och utrikes transporter. Det är en etablering som också kommer att ge ringar på vattnet med ökat intresse från underleverantörer och servicebolag. Allt hänger ihop – utveckling föder utveckling.

Mer mark tillgänglig inom två år

Det finns många starka argument för Jönköping som logistikregion. Inom en radie på 40 mil nås 80 procent av Sveriges befolkning. Många e-handelsbolag har därför samlats i Jönköping och flera av dem har sina lagerterminaler på LogPoint.

Nobias etablering är ett exempel på en spännande utveckling som sker just nu när industriella tillverkningsbolag ser fördelen med att samordna tillverkning och distribution för att minimera dyr lagerhållning. Sannolikt kommer fler liknande etableringar att bli aktuella inom en snar framtid.

– Vår största utmaning kan kopplas till ett angenämt problem – det saknas byggklar industrimark. Vi vill självklart att alla som söker etablera sig i regionen ska få möjligheten, och därför jobbar vi hela tiden för att tillgängliggöra mer mark. Inom två år kommer det att finnas mer mark tillgänglig i LogPoint om allt går som planerat, berättar Jenny Lagström.

Framtiden bjuder på fler möjligheter

LogPoint genererar utveckling för hela regionen och bidrar framför allt till ytterligare förkovran för Jönköping som logistiknav. Ett annat viktigt steg för framtiden är järnvägens utveckling och etablering av höghastighetsbanan, som kommer att flytta stora delar av passagerartrafiken från stambanan och bereda väg för mer gods på räls.

– Höghastighetsbanan kommer att sätta ännu mer fokus på Jönköping som en av Sveriges viktigaste logistikpunkter. Det blir ytterligare en möjlighet för oss att utveckla LogPoint som Sveriges främsta logistikområden, understryker Jenny Lagström.