Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Framtidens blandstad växer fram kring Munksjön

Nya förutsättningar gäller för framtidens Jönköping. När den omtalade höghastighetsbanan är på plats kommer Jönköpings roll som logistiknav i södra Sverige att manifesteras en gång för alla. Redan nu pågår förberedelser kring Munksjön i centrala Jönköping.

Jönköpings kommun bygger via Södra Munksjön Utvecklings AB flera helt nya stadsdelar i Södra Munksjöområdet, där den nya järnvägsstationen för höghastighetsbanan planeras. Utvecklingen har en lång tidshorisont på minst tre decennier från nu och har redan pågått under ett antal år.

Hållbart ur alla aspekter

Det som är aktuellt i skrivande stund är utveckling av en översiktlig tidsplan för hur Södra Munksjöområdet ska utvecklas på lång sikt. Den första etappen omfattar utveckling av Munksjö Fabriksområde och etapp två är Skeppsbron vid Munksjöns södra strand, som nu är påbörjad.

Munksjöområdet på 300 hektar används idag för lättare industri som successivt kommer att flytta till andra delar av staden för att ge plats för en blandstad med bostäder, kontor och handel. Det blir en stadsdel som lever dygnet runt.

– Visionen är att bygga en hållbar stadsdel ur alla aspekter, det vill säga miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Ett antal kvarter är redan på plats och boende samt nya verksamheter som till exempel Jordbruksverket har redan flyttat in. Byggnationen av ett antal nya kvarter i nästa etapp kommer att påbörjas under 2022, säger Jenny Lagström, tf vd på Södra Munksjön Utvecklings AB.

Under kommande 30 år ska bostäder för ungefär 25.000 personer och cirka 13000 arbetsplatser skapas i området. Utvecklingen av stadskärnan kring Munksjön är en förutsättning för att Jönköping ska förbli attraktivt för såväl boende som företagsetableringar.

Nu närmast ligger utvecklingen av Skeppsbron, som kan omfatta upp till 4000 boende varav minst hälften av bostäderna byggs redan i första etappen. 

För alla målgrupper

Den största utmaningen ligger i att utveckla ett område som verkligen genomsyras av alla hållbarhetsaspekter och som därmed fungerar för alla målgrupper, men Jenny Lagström ser positivt på framtiden och betonar att utmaningar också kan vändas till nya möjligheter.

– Vi bygger en strategisk organisation kring den framtida utvecklingen redan nu, där vi kommer att samarbeta med såväl akademin som näringslivet och dessutom hålla en aktuell medborgardialog. För oss är det viktigt att alla känner sig delaktiga och får bidra, då kan vi också lyckas skapa något som är långsiktigt hållbart.

Kan bli större arbetsmarknadsregion

Planeringen av höghastighetsbanan och stationens placering i Jönköping har pågått under många år. Jönköping är redan idag en av Sveriges största arbetsmarknadsregioner. Med 40 minuter till Göteborg och bara en halvtimme till Linköping blir arbetsmarknadsregionen ännu större.

– Höghastighetsbanan är en viktig pusselbit för regionens utveckling men det som planeras för området kring Munksjön skulle sannolikt byggas ändå. Detta är en utveckling som är avgörande för Jönköpings framtid oavsett om höghastighetsbanan byggs eller inte, konstaterar Jenny Lagström.