Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Jönköping är på väg med hög hastighet mot framtiden

Jönköping har dragit stor nytta av sitt breda och mångsidiga näringsliv och därmed klarat sig betydligt bättre än många andra kommuner under pandemin. Jönköping har låg arbetslöshet jämfört med riket i snitt och har lyckats behålla jobben även under krisen.

Jönköpings kommuns näringslivschef Sven Rydell.

Den stabila tillväxt som präglat Jönköping under många år fortsätter och kommunen har fullt upp med att bereda plats för alla som vill bosätta sig och driva företag i staden.

– Vi är på väg med hög hastighet att bli många fler i Jönköping. Vi arbetar just nu med en översiktsplan där utgångspunkten är att Jönköping kommer ha 200.000 invånare om 25-30 år. Det ställer stora krav på all utveckling – som till exempel boendemöjligheter, infrastruktur, skolor, vård och inte minst  platser för olika typer av näringslivsverksamheter. Det ena är beroende av det andra och det är den stora spännande utmaningen vi tar oss an nu, säger Jönköpings kommuns näringslivschef Sven Rydell.

Alla vill åt bästa läge

Att många företag och entreprenörer dras till Jönköping har mycket att göra med den kultur som finns i staden och länet, som av traditionen är ett entreprenörstätt län med många egenföretagare. Det i kombination med läget, som anses vara ett av de bästa i norra Europa.

– Många företag behöver optimera sin logistik och då hamnar nålen ofta i Jönköping, som ligger mellan Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Dessutom har vi en stark tradition inom tillverkande industri, med både stora och små aktörer. En snabbväxande tjänstesektor med bland annat spetskompetens inom digitalisering och affärsutveckling kompletterar oss bra. Det skapar en bra grund för näringslivet att utvecklas på, fortsätter Sven Rydell.

Den småländska envisheten och klurigheten är något man fortfarande talar om som en konkurrensfördel i regionen. Och den snabbväxande kommunen med ständig tillväxt av kompetens som bidrar till företagens utveckling. Detta var troligtvis också de främsta dragkrafterna för Nobias beslut att bygga en helt ny fabrik på LogPoint-området utanför Jönköping.

Nobias etablering innebär en stor investering och många nya arbetstillfällen i kommunen. Den drar dessutom med sig fler investeringar bland underleverantörer och andra företag som kan dra nytta av att det finns en stor tillverkare av köksinredningar i Jönköping.

Jobbar på bred front

Kompetensförsörjningen blir tillsammans med uppgiften att bereda mark för nya etableringar den största utmaningen för Jönköpings kommun framöver.

Jönköpings kommun jobbar på bred front med utbildning, infrastruktur, stadsomvandling och bostadsbyggande, för att rada upp några av de viktigaste sakerna. Samtidigt sker en digital utveckling genom alla sektorer och branscher.

– Jönköping ska ligga i framkant och vi ser den digitala utvecklingen som en stor möjliggörare i det att man kan bidra med sin kompetens oavsett var man bor. Det ska vara fullt möjligt att driva företag på landsbygden och samtidigt ha tillgång till den senaste tekniken och infrastrukturen. Detta är bara en sak vi jobbar med just nu, men den är nog så viktig för att Jönköping även framöver ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i, säger Sven Rydell.