Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ett Sverige i miniatyr

Jönköpings län kan liknas vid ett Sverige i miniatyr. Här finns lite av allt – från skog och lantbruk till avancerad teknisk industri, kryddat med fantastiska upplevelser och fina boendemiljöer.

Bland det som är mest spännande med Jönköpings län är den stora variationen inom näringslivet. Här finns stora, medelstora och små företag.

Länet har många framgångsrika industriföretag varav flera är världsledande leverantörer inom sina nischer. Samtidigt finns det en växande besöksnäring, logistikverksamhet och inte minst en handel med många utvecklingsmöjligheter.

Samverkanskultur ger framgång

Visionen för Jönköpings län och därmed även länets alla kommuner är att utveckla Jönköping till en av Sveriges mest framgångsrika regioner och genom samverkan med andra aktörer skapa bra förutsättningar för alla som bor här idag och i framtiden.

Jönköpings län präglas av en lite annorlunda struktur inom industrin med många mindre aktörer som tillsammans levererar stort. Samverkanskulturen har en lång tradition – Gnosjöandan grundades en gång i tiden på just visioner om samverkan för att uppnå framgång. Den kulturen är fortfarande påtaglig i Jönköpings län.

Utvecklas som skogslän

Precis som det förmedlas i John Bauers trolska konst är Jönköping ett skogslän, till två tredjedelar täckt av skog. Självklart är det råvara till massa- och virkesexport, men även för natur och friluftsturism. Denna tillgång kan vidareutvecklas.

För att stötta skogens utveckling ytterligare har man inom Jönköpings län utvecklat en skogsstrategi, vilket man också var först i Sverige med. Det visar än en gång på hur man vågar vara nytänkande för att göra Jönköping till ett ytterst spännande län att bygga sin framtid i.

Förbereder det framtida bostadsbyggandet

Skogliga miljöer är även fantastiska boendemiljöer. Många kommuner i Jönköpings län har kommit långt med sin bostadsstrategi och vågar vara nytänkande kring den.

Även om man i Jönköpings län inte bor utmed kusten har man alltid nära till vatten, bland annat Vättern men i länet finns även ett stort antal mindre sjöar.

Länet attraherar fler boende och bostadsmarknaden måste hänga med i den utvecklingen. Kommunerna har därför fullt upp med att förbereda mark för det framtida bostadsbyggandet, som redan nu är på gång på flera håll och inte minst i Jönköpings kommun.