Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lokal samhällsutvecklare som är med där det händer

Peab har varit starkt drivande i Jönköpings samhällsutveckling under många år, och fortsätter att vara tongivande nu när staden förändras. Jönköping växer i snabb takt och på bara några år har staden nära nog förvandlats från småstad till tillväxtort. Peab är med där det händer.

Som lokal samhällsutvecklare ser Peab till att anställa så mycket lokal arbetskraft som möjligt.

– Det är en stor fördel att ha lokal personal på våra byggen, med tanke på både arbetsmiljö och hållbarhet, säger Martin Alexandersson, arbetschef på Peab i Jönköping. Att vi dessutom har kompetensen in-house gör oss mindre sårbara och mer flexibla.

Peab klarar den kraftiga tillväxt som råder nu tack vare att man tidigt har prioriterat lokala talanger. Trots att det råder tuff konkurrens om arbetskraften står sig Peab mycket bra med ett stabilt och välkänt varumärke som förknippas med socialt ansvar och kvalitet i alla led. Något som tilltalar både personal och kunder.

– Vi söker löpande efter kompetenta medarbetare, fortsätter Alexandersson. Vi satsar även mycket på att utbilda vår personal och erbjuder utvecklingsmöjligheter genom olika kanaler. Vi tar även in lärlingar som får lära sig yrket hos oss. Det är ett viktigt bidrag till att stärka branschen och vi tror på att gräva där vi står.

Bygger hundratals nya bostäder

Jönköping har utvecklats till byggkranarnas stad. Det pågår spännande projekt lite varstans i staden och Peab är med i många av dem.

– Ett projekt som vi tycker är extra spännande just nu är Hemliga trädgården, där vi bygger egenutvecklade bostadsrätter med hållbarhetsfokus. Det är ett stadsnära projekt där vi försöker förena bostäder och lokaler i samma hus, det vi kallar för ”bokaler”, förklarar Martin Alexandersson.

Hemliga trädgården anpassas efter den nya tidens trend där man vill kunna kombinera jobb och boende. Bostäderna byggs på ett sätt som gör det möjligt att förändra rummen över tid, både utöka och dela av i takt med att familjen förändras.

I ett annat projekt bygger Peab 149 hyresrätter varav 60 blir trygghetsboenden på uppdrag av HSB. Hyresrätterna fördelas på tre huskroppar i Jönköpings nya bostadsområde Skeppsbron och byggs enligt Miljöbyggnad Silver, med ECO-betong och klimatkalkyler. 

Lokal samhällsutvecklare

Under hösten påbörjar Peab dessutom byggnationen av Wilhelmsrogårdens äldreboende på området Strandängen. På uppdrag av kommunen kommer det byggas 90 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd, personalutrymmen, sjuksköterskeexpedition, medicindelning och utemiljö.  Totalt rör det sig om ca 13 000 kvm bruttoarea.

– Att det byggs hyreslägenheter och äldreboende är bra ur ett samhällsperspektiv och i egenskap av en lokal samhällsbyggare är det mycket kul att få utföra, säger Martin Alexandersson.

Blåser nytt liv i gamla lokaler

Det är inte bara nya bostäder och äldreboenden som står på agendan för Peab. Jordbruksverkets gamla lokaler ska förvandlas till en modern företagspark och fyllas med nya verksamheter.

– I Werket, som projektet heter, ska vi optimera miljöer för arbete och mötesverksamhet. Det omfattar även en omvandling av utemiljöerna som ska anpassas efter den moderna människan med fokus på hälsa och välmående. Projektet handlar mycket om att återbruka material och rusta upp. Det känns väldigt spännande att få vara med och förverkliga det, avslutar Martin Alexandersson.