Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allt större efterfrågan på furu från Norrland

Furu är sedan väldigt länge ett mycket uppskattat material runt om i världen. Det lämpar sig speciellt för inredningsdetaljer, fönster, dörrar, golv, paneler och möbler, men även trall för utomhusbruk tillverkas av tryckimpregnerad eller värmebehandlad furu. Såväl den svenska som internationella efterfrågan på furu har ökat flera gånger om under pandemin.

Jutos Timber förädlar och levererar stora mängder furu årligen. Historiskt har det i huvudsak varit till marknader utanför Sverige, med Storbritannien som den enskilt största, men under de senaste åren har det blivit en mycket större efterfrågan på hemmaplan också.

Även om Storbritannien och Europa fortfarande utgör de största marknaderna för Jutos Timber mätt i volym, så ökar den nordiska och inte minst svenska marknaden väsentligt för Jutos Timber. Även närområdet, det vill säga Norrbotten, kommer att öka mycket framöver när byggnation av prefabricerade flerbostadshus, villor och fritidshus ökar i takt med marknadens efterfrågan.

Stabil och stark partner

Nyligen har Jutos Timber förvärvat kollegan och grannföretaget Krekula & Lauris Såg i Tärendö, också i Pajala kommun, ett lokalt sågverk med hyvleri som i likhet med Jutos Timber drivits som ett familjeföretag i flera generationer.

Verksamheten i Tärendö kommer att bedrivas under namnet Jutos Timber Nord AB och varor från bägge anläggningar saluförs gemensamt under ett och samma varumärke, Jutos Timber, nu med fördubblad volym och även vidareförädling.

– Förvärvet har gjorts med syfte att stärka de båda sågverkens konkurrenskraft såväl internationellt som på hemmaplan, att förbättra förutsättningar för att ligga i framkant när det gäller att möta framtidens utmaningar med digitalisering, arbetskraft, hållbarhets-, miljö- och råvarufrågor samt för att trygga och utveckla arbetstillfällen inom kommunen genom att ytterligare öka förädlingen, säger Anette Jönsson, vd och marknadschef på Jutos Timber.

Levererar en hållbar råvara

Jutos Timber arbetar i dagsläget bara med den tätvuxna norrländska furan av högsta kvalitet, och antalet användningsområden ökar hela tiden för materialet. Furan kommer enbart från närområdet och förädlas i ett av Nordens mest moderna sågverk som ligger i det lilla samhället Teurajärvi samt numera även i Sveriges nordligaste sågverk till dags dato i byn Tärendö.

– Vi jobbar långsiktigt och sågar samt förädlar virket här i skogslandet där skogen växer, och på så sätt sparar vi på transporterna och värnar miljön då transporter av sågat virke halverar transportbehovet jämfört med att transportera rundvirke härifrån till sågverk som ligger vid kusten, förklarar Anette Jönsson.

Den enorma utveckling som pågår i norra Sverige kommer att öppna helt nya möjligheter för alla som bygger och utvecklar boenden. Speciellt fokus kommer sannolikt att hamna på hållbara träbyggnader, den svenska innovationskraften behöver utvecklas och då är träbyggnation ett bra ställe att börja på.

– Det finns ett stort behov av att bygga bostäder i Sverige och det finns samtidigt ett stort antal aktörer i vår region som bygger just hållbara bostäder i trä. Vi har en hållbar råvara som är tillgänglig för alla som vill utveckla bostadsmarknaden i stor skala, men även för den lilla entreprenören som bygger ett antal villor per år och som verkar lokalt här i Norrbotten, säger Anette Jönsson.

Värnar nya innovationer

– Vi värnar nya innovationer och ny teknik, vilket också märks i vår produktion. Vi har tillgång till den senaste tekniken för att sortera och behandla virket. Vi har en effektiv anläggning med en hög grad av automatisering. Vi kommer att fortsätta satsa mycket på utveckling inom teknikområdet, och vi kommer även att behöva rekrytera som ett led i det, upplyser Anette Jönsson.

På Jutos Timber finns goda utvecklingsmöjligheter för den som vill vara med och bygga ett hållbart samhälle baserat på ett miljövänligt och hållbart material från Norrland. Dessutom får man jobba med den senaste tekniken inom sågverksindustrin och vara en drivkraft även i den tekniska utvecklingen. Det är med andra ord en mycket spännande arbetsplats med många intressanta arbetsuppgifter.