Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

FMV planerar stora investeringar för provplatsen i Vidsel

FMV rekryterar kontinuerligt civilanställda till provplatsen i Vidsel. Mitt i ett naturskönt område och med spännande uppdrag kan FMV erbjuda Sveriges bästa arbetsplats för den som vill jobba nära naturen och samtidigt vara en del av den globala utvecklingen när det gäller vapensystem med tillhörande teknik.

Som Europas största provplats över land erbjuder Vidsel unika möjligheter att testa vapensystem under många olika förhållanden, såsom hög- och lågflygande, landgående, och så vidare. Närmare bestämt rör det sig om ett landområde på 3300 kvadratkilometer och ett luftområde på över 8000 kvadratkilometer.

Med hänsyn till naturvärden

Såväl provplatsen som flygstyrkan i Vidsel är en resurs för industrin och har en avgörande roll i den globala utvecklingen av nya vapensystem.

På provplatsen i Vidsel testas vapen och andra tekniska system som används inom försvarsindustrin. De vanligaste testerna utförs med hjälp av målrobotar som flygs på distans och som servas och repareras på plats i Vidsel. Det är ett säkert och effektivt sätt att testa nya vapensystem i luftrummet, med stor hänsyn till omgivningen som är ett Natura 2000-område.

Även om området är folktomt så finns det fortfarande en omfattande rennäring som bedrivs inom provplatsens område. FMV har ett gott samarbete med rennäringen. Tack vare god planering kan FMV bedriva testverksamhet utan att det stör vare sig den biologiska mångfalden eller rennäringen.

Stora investeringar aktuella

Det är främst två typer av målrobotar som används vid provplatsen. Bland skjuter man  ned mål som släpas efter roboten, eftersom själva roboten är en stor investering som måste kasseras om den skjuts ner. Målrobotar används även för att testa vapensystem på land och till havs.

– Under kommande år ska ungefär 500 miljoner kronor investeras för att utveckla provplatsen i Vidsel. En stor investering som genomförs just nu omfattar nya radar- och optiska system. Mätteleskop ska ersättas och en ny målplats för fjärrstyrda markfordon ska byggas, berättar Henrik Andersson, som är projektledare för tekniksamordning och några nya investeringar, samt även utbildad i att flyga målrobotar.

Många yrkesroller

Det finns väldigt många olika yrkesroller på FVM i Vidsel. Verkstadstekniker, fordonsmekaniker, flygtekniker, projektledare, ekonomer, flygledare, programmerare, tekniker och ingenjörer inom radar, telemetri, kommunikation och optik är bara ett axplock av roller som finns representerade. Det kommer att finnas goda karriärmöjligheter på FMV Vidsel framöver för den som vill vara med och driva utvecklingen av tester för framtidens vapensystem.