Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Stena Recycling partner i industrins utveckling

Stena Recycling spelar en nyckelroll i industrins omställning till mer hållbara processer. Ju mer material som återvinns – desto mindre blir naturligtvis miljöavtrycket. Men det gäller att tänka ett steg längre – Stena Recycling vill inte bara återvinna så mycket material som möjligt utan snarare bidra till att hämma uppkomsten av avfall i första ledet.

Det kan tyckas vara en konstig målbild för ett återvinningsbolag – att verka för en mindre uppkomst av material att hantera. Men som partner i hela avfallshanteringsfrågan agerar Stena Recycling som kundernas guru i miljöfrågorna – och då gäller det att skapa bästa tänkbara möjligheter för att åstadkomma en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Avfall som lönsam affär?

Stena Recycling arbetar för att avfallshanteringen ska bli en så lönsam affär som möjligt för kunderna. I Luleå görs det med utgångspunkt från två siter. Den ena ligger inne på SSAB:s fabriksområde och hanterar metallskrot. Den andra siten, som hanterar farligt avfall, ligger i Oljehamnen. Det är en knapp kilometer mellan de två anläggningarna varpå samarbetet är brett. Janerik Johansson är filialchef på båda anläggningarna.

– Vi sköter hantering av farligt avfall för flera aktörer i regionen. I Oljehamnen tar vi även emot kem- och oljeprodukter som industrin i regionen använder i sina verksamheter. Då lastar och lossar vi material som anländer sjövägen och vi lagrar det i speciella tankar innan det skickas vidare till olika aktörer. Det är en speciell verksamhet som kräver högsta mått av säkerhet och kompetens, säger Janerik Johansson.

Kunderna kan inte själva komma och hämta eller lämna material. Det sköter Stena Recycling med egna, ändamålsenliga transporter på väg och järnväg. För andra material, som blandat avfall, plast, papper och så vidare, sköter Stena Recycling insamlingen och skickar vidare till systeranläggningar företrädelsevis i norra Sverige.

Partner för industrin

Stena Recycling har positionerat sig som en partner för den tunga basindustrin i regionen. På skrotgården som ligger innanför grindarna hos SSAB hanteras metallskrot från hela regionen samt givetvis även från SSAB. Samma aktörer är ofta kunder som köper tillbaka sorterat material för sin produktion.

Janerik Johansson använder ordet råvara för att beskriva det insamlade materialet – och med rätt teknik för insamling, sortering och återvinning så är det precis det man får. Ny, värdefull råvara som kan gå tillbaka till industrin och bli till nya produkter.

– Vi expanderar vår verksamhet – men det betyder inte att vi stöttar våra partners till att producera mer avfall. Det handlar snarare om att deras produktion ökar – och då blir det mer avfall per automatik som vi måste ta hand om på bästa sätt. Vår roll och ambition är ju inte att hämma kundernas produktion utan tvärtom.

Janerik poängterar slutligen att Stena Recycling kommer att fortsätta vara en partner för den expansiva industrin i norr.