Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Luleå Malmhamn blir först med att exportera den nya järnsvampen

Luleå är en av LKAB:s stora utskeppningshamnar för järnmalm. I samband med det stora utvecklingsprojektet Malmporten behöver LKAB förbereda verksamheten för en kapacitetshöjning och samtidigt planera inför en framtida flytt till nya kajlägen.

LKAB har idag tre stora verksamheter i Luleå hamnområde. Den största är malmhamnen där cirka fem miljoner ton malm lastas och skeppas ut per år. Den andra stora verksamheten omfattar inskeppning och process av bindemedlet bentonit, och den tredje utgör oljehamnen där LKAB importerar, lagrar och distribuerar drivmedel för eget bruk.

Prognosen säger att det kommer att bli mycket större volymer framöver, både för in- och utskeppning, och tack vare Malmporten blir en sådan utveckling också möjlig. Kapacitetshöjningen är en möjliggörare för LKAB:s utveckling, som ska gå i hållbarhetens tecken.

– Det finns en mycket hög ambitionsnivå inom LKAB när det gäller att bidra till en hållbar utveckling. Inom organisationen pågår flera stora projekt för att hela verksamheten på sikt ska bli fossilfri, och då ingår naturligtvis även transporter av våra produkter, säger Magnus Brevemark, som är LKAB:s avdelningschef i Luleå.

Luleå blir exportnav för järnsvamp

Intressant är att den nya fossilfria järnsvampen som utvecklats på Hybrit i Luleå och som ska tillverkas initialt i större skala i Vitåfors/Malmberget kommer att nå en global marknad via Luleå hamn.

Redan under 2023 är det tänkt att den första muddringen ska påbörjas i hamnen inom projektet Malmporten. Inom fem år ska leden vara öppen och farbar för större fartyg.

– Vi rustar redan nu för att kunna ta emot större och tyngre bulkfartyg. Samtidigt utvecklar vi vår kompetens kring hur den nya produkten järnsvamp bäst ska hanteras och lastas så att det blir så effektivt som möjligt. Utvecklingen av järnsvampen är en enorm investering för miljön, och det måste samtidigt finnas ekonomiska incitament för att produkten ska vara intressant. Med större fartyg kan vi lasta mer och få ner kostnaderna per lastat ton gods och det är en avgörande utveckling, förklarar Magnus Brevemark.

Behöver marknadsföra regionen

Den största utmaningen för framtiden lär inte blir kapacitetsbrist efter Malmportens färdigställande. Magnus Brevemark ser större orosmoln i form av den växande kompetensbrist som den norra regionen kommer att brottas med. Stora industriella investeringar planeras och med dem följer ett mycket omfattande kompetensbehov.

– En av våra viktigaste uppgifter framöver blir att marknadsföra vår region som attraktiv för hela familjen, så att fler vill flytta hit. På LKAB har vi mycket spännande jobb, man får arbeta med framtidens fossilfria metaller och vara en del i en global utveckling, men det räcker inte hela vägen. Regionen måste vara attraktiv på flera plan; för boende, fritid, kultur, skola och så vidare. Det är fler än LKAB som storsatsar i Norrbotten och det måste marknadsföras mer, menar Magnus Brevemark.