Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Lokal och regional utveckling är huvuduppdraget

Daniel Fåhraeus kommer närmast från rollen som längdchef på Svenska skidförbundet och är från och med oktober 2021 ny vd för Piteå kommunföretag AB, Pikab. Uppdraget bygger mycket på att främja samverkan mellan Pikabs dotterbolag och genom det även vara drivande i att utveckla Piteå och regionen.

Daniel Fåhraeus is the new CEO of Piteå kommunföretag AB, Pikab.

Pikab är moderbolaget där Piteå Näringsfastigheter, PiteBo, Pite Energi, Piteå Hamn, Piteå Renhållning & Vatten samt Piteå Science Park ingår som helägda dotterbolag. Pikab har även delägarskap i evenemangsbolaget Nolia. Samtliga verksamheters huvuduppdrag är att bidra till lokal och regional utveckling. Pikab är en koncern med välskötta dotterbolag med många lyckosamma investeringar bakom sig.

Daniel Fåhraeus har varit bosatt i Piteå under snart 20 år, och har tidigare varit verksam inom Pikab, bland annat som vd på PiteEnergi. För ett par år sedan antog han en helt ny utmaning som längdchef på Svenska skidförbundet, en roll som i mångt och mycket omfattade samordning och uppbyggnad av organisationen. Det är inte helt olikt uppdraget han har som vd på Pikab, där flera verksamheter ska samverka för att uppnå gemensam nytta för Piteås utveckling, tex att investeringar ska bli så lönsamma som möjligt.

– För mig är det viktigt att skapa tillit och förtroende i de organisationer jag verkar. Det här jobbet ska bli spännande och jag ser fram emot att få jobba tillsammans med alla bolagen inom Pikab och kommunledningen för Piteås bästa. Jag är mån om platsen där vi bor och vill vara med och utveckla Piteå, vilket jag verkligen får chansen att göra i och med detta jobb, säger Daniel Fåhraeus.

Piteå mitt på kartan

Piteå befinner sig i centrum för den stora samhällsomvandling som pågår i norra Sverige tack vare de stora industriella investeringar som regnar över landets två nordligaste län. Mitt i Piteå sker dessutom en gigantisk energiomvandling mot förnybart i samband med byggnationen av Europas största landbaserade vindkraftspark i Markbygden.

Övriga satsningar som Hybrit, H2 Green Steel, LKABs järnsvampsproduktion, Bolidens återvinningsanläggning och Northvolt bidrar samtliga till att sätta regionen på världskartan. Det är i norra Sverige, och då närmare bestämt i Norrbotten och Västerbotten, som den globala industrirevolutionen kommer att ske. Och mitt på den kartan landar nålen på Piteå.

En viktig del av uppdraget för alla bolag inom Pikab är att lyfta kommunen och regionen som attraktiv för såväl boende som företagsetableringar. Detta är givetvis en stor fråga inom Pikab just nu, att bidra till att öppna möjligheter för fler att bosätta sig i Piteå och samtidigt tillgängliggöra industrimark som efterfrågas.

Satsar på grön framtid Pågående projekt inom samtliga Pikab-bolag är bevis på att man lever som man lär. Nya bostäder byggs av PiteBo, Haraholmens företagspark vidareutvecklas, Piteå Science Park bygger ut, PiteEnergi satsar på fossilfri produktion och hamnen förbereder för en kommande LNG-investering. Mycket mer är på gång – Piteå och Pikab-bolagen satsar allt på en hållbar och grön framtid.