Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

För Install handlar hållbarhet mycket om att värna det lokala

Tillväxtresan fortsätter för Install Nordic AB. Det norrländska installationsbolaget etablerades av nyfikna entreprenörer för bara fem år sedan och har vuxit konstant sedan dess. Install har cirka 175 anställda men sysselsätter många fler genom olika samverkansprojekt och via underleverantörer.   

De första fem åren i Installs resa har kretsat mycket kring att bygga varumärket. Idag är Install en välkänd aktör i hela Norrland, med huvudkontor i Piteå och stark lokal närvaro på ytterligare fem norrländska orter. Nästa steg i företagets resa är påbörjat och omfattar ett gediget arbete för att manifestera Install som en hållbar leverantör, arbetsgivare, kund och partner.

Värnar det lokala

Installs senaste framgångar bygger på flera aspekter men det mesta kretsar kring ett målmedvetet arbete för att driva och utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. I det ingår bland annat att bygga bra och långsiktiga samarbeten med lokala underleverantörer och partners.

– För oss handlar hållbarhet mycket om att värna det lokala och ta vara på den kunskap och kompetens som finns i vår närhet. Vi fokuserar mer och mer på hållbarhetsfrågor, för oss handlar det då inte bara om att utveckla bra lösningar ur klimatsynpunkt. Vi är lika måna om att vara en långsiktigt hållbar arbetsgivare som att vara en lokalpatriot och gärna väljer lokala underleverantörer samt att vara en god samarbetspartner, säger Jan Fransson, vd på Install.

Mer kopplat till miljömålen

Install arbetar även konkret med nya tekniska lösningar för att uppnå stränga klimatmål.

– Vi har flera underliggande miljömål inom vår egen verksamhet som sammantaget tar oss lite närmare de stora nationella och globala miljömålen. Ett exempel är att vi eftersträvar att enbart använda fossilfritt bränsle i våra fordon, och ett annat är att vi försöker jobba mycket mer med digitala möten för att minska antalet resor, berättar Linn Fransson, hållbarhetssamordnare på Install.

– Det finns mycket mer kopplat till våra miljömål, inte minst i samband med det nuvarande uppdraget vi har på Northvolt i Skellefteå. Vi fortsätter även byggandet med fas två för Hybrit i Luleå. Det ger en fantastisk möjlighet för oss att visa var vi som företag står i de högaktuella hållbarhetsfrågorna, menar Linn Fransson.

Bygger det cirkulära samhället

Install medverkar förutom i Hybrit och Northvolt även i flera andra av Norrlands stora projekt inom främst kraft- och infrastruktur, och samtliga drivs i hållbarhetens tecken.

– Nästa stora projekt som planeras i regionen är H2 Green Steel som ska byggas i Boden. Det blir en av världens största anläggningar för fossilfri ståltillverkning och naturligtvis vill vi på Install vara en del av den utvecklingen också, säger Jan Fransson.

Norra Sveriges utveckling går snabbare än någonsin. På Install ser man möjligheter överallt. Avslutningsvis säger Jan Fransson:

– Vi är ett företag som jobbar med infrastruktur och fokuserar på hållbara totallösningar för installation, energi, och kommunikation.