Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Inlandets miljardindustri behöver bra förbindelser med världen

Arvidsjaurs flygplats är en viktig knutpunkt för stora delar av norra Lapplands inland. Regionen har en miljardindustri inom fordonstester och växer även inom andra områden som digital utveckling och miljöteknik. Industrin behöver dagliga förbindelser med tekniktunga hubbar i Europa, och det erbjuds via flygplatsen i Arvidsjaur.

Arvidsjaur och flera grannkommuner blir alltmer kända för sin expansiva testverksamhet inom bilindustrin. Det här är inte något som har utvecklats av en slump. Fordonstestverksamheten drar till stor del nytta av Norrlands inlands naturliga tillgångar som snö, kyla och mörker.

Inom regionen finns dessutom unika värden när det gäller orörd natur, som erbjuder fantastiska upplevelser som vandring, forsränning samt jakt och fiske, för att bara nämna några. Naturupplevelser hamnar allt högre på listan över vad man som besökare värdesätter på resan.

– Vår viktigaste roll idag och i framtiden är att se till att den regionala och internationella infrastrukturen har tillräcklig kapacitet, så att affärs- och privatresenärer kan ta sig till och från regionen utan svårigheter. Det finns många växande företag i vår närhet, och vi måste kunna tillgodose deras behov och främja kontinuerlig tillväxt med möjlighet att också etablera nya affärer, säger Carina Johnsson, flygplatschef i Arvidsjaur.

Håller inlandet levande

I dagsläget har Arvidsjaurs flygplats dagliga förbindelser med en handfull nav i Tyskland, samtliga viktiga för bilindustrin. Just nu pågår en återuppbyggnad där man i Arvidsjaur förbereder för att återgå till mer normala förhållanden med fler passagerare och tätare turer. Industrin kan också sporra fler till att upptäcka regionen och stimulera och möjliggöra utveckling av besöksnäringen på sikt.

Flygplatsen spelar en avgörande roll i att möjliggöra industriell utveckling i regionen. Samtidigt står Arvidsjaurs flygplats för en betydande del av regionens utveckling genom att tillhandahålla alternativ för reguljärt resande. Den statliga trafikplikten ger Arvidsjaur 1200 inrikes frekvenser och cirka 45.000 flygstolar per år.

– Det finns flera stora verksamheter i regionen, både privata och statliga, som behöver bra och säkra förbindelser med övriga Sverige. Att vi har väletablerade förbindelser med möjlighet till flera nav i Sverige är på många sätt en förutsättning för att hålla Norrlands inland levande, menar Carina Johnsson. 

Behöver expandera på sikt

Det kommer med största sannolikhet att hända mycket spännande saker kring Arvidsjaur och flygplatsen framöver.

Förutom tyska turister som längtar efter sådant som norrsken och lugnet i norra Lapplands inland, kommer regionen troligen också att gästas av fler affärsresenärer när industrin börjar återhämtar sig från pandemin. Det är inte bara inom fordonstester utan även inom andra spetskompetenser. Ett exempel är affärer kopplade till återstart av regmentet K4, då Arvidsjaur än en gång ska bli ett militärt nav i norra Sverige. Invigning var 24 september med både kungen, stadsminister och ÖB närvarande.

För att kunna fortsätta att vara en drivande kraft för regionen måste flygplatsen expandera. Förutom etableringen av den senaste förbindelsen till Köln finns långsiktiga tankar på att utveckla det omgivande området närmast flygplatsen. Detta kommer sannolikt att vara av intresse för företag som vill etablera sin verksamhet nära flygplatsen och därmed dra nytta av den befintliga infrastrukturen.