Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Luleå Hamn jobbar för hela Norrbottens utveckling

Luleå Hamn är Norrbottens hamn. Dagens fraktvolymer ger tydliga indikationer på det. En stor andel av norra inlandets produktion skeppas ut från Luleå Hamn. Luleå är dessutom en av LKABs två stora utskeppningshamnar för malm och ungefär 20 procent av gruvbolagets export går via Luleå. Det kommer att bli mycket mer i samband med projektet Malmporten.

Större och bredare fartyg ger en bättre totalekonomi och samtidigt lägre emissioner per fraktat ton. Att främja för större fartyg är avgörande för alla hamnar som vill stötta näringslivet och vara attraktiva alternativ för handel och transporter. För Luleå Hamn i synnerhet. Därför har det storskaliga utvecklingsprojektet Malmporten inletts.

Mer hållbart med större fartyg

Malmporten är ett långsiktigt initiativ som gynnar hela regionen. Projektet går ut på att öka djupet i farleden som leder upp till norra Bottenviken. Det för att möjliggöra för större fartyg att segla in i de nordligaste hamnarna. I Luleå handlar det om att väsentligt öka djupet för att möjliggöra anlöp för de största fartygen som går in i Östersjön.

– Malmporten är ett nationellt projekt som öppnar hela Bottenviken. Den första delen som muddras är Norra Kvarken. Satsningen gynnar både det svenska och finska näringslivet eftersom det med en djupare farled blir mer lönsamt att köra sjövägen då man kan använda större fartyg med betydligt mer kapacitet, förklarar Ulrika Nilsson, hamnchef i Piteå, som har nära samverkan med Luleå Hamn.

– De större fartygen kan bidra till att emissionerna sänks kraftigt per fraktat ton gods. Det går hand i hand med vår vision för Luleå Hamn som i framtiden ska vara en fossilfri hamn. Redan idag har vi en isbrytande bogserbåt som går på hybriddrift, och det är ett första steg för att uppnå fossilfrihet. I framtiden kan vi tredubbla vår fraktvolym tack vare Malmportens utveckling. Det är ett fantastiskt roligt projekt att driva, säger Henrik Vuorinen, hamnchef i Luleå.

Bilden av Norrbotten måste förändras

Hamnen är en möjliggörare för tillväxt inom både industri och samhälle. Genom att utöka möjligheterna för transportköpare att välja sjötransporter bidrar man genom projektet Malmporten till en mer hållbar utveckling inom logistikbranschen. Det är helt i linje med visionen för Luleå Hamn, och i förlängningen i linje med visionen för hela Norrbotten som ledande i den gröna omställningen. – Bilden av Norrbotten som förmedlas i 90-talsfilmen Jägarna tycks ha blivit en schablon för hur många ser på norra Sverige över lag. Verkligheten är dock helt annorlunda – norra Sverige, med Norrbotten i spetsen, är nu startpunkten för nästa stora industrirevolution, säger Lotta Finstorp, som tillträdde posten som landshövding i Norrbottens län i feb