Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Norra Sverige leder världens gröna industrirevolution

Bodens kommun kommer att bli ett nav för hållbar utveckling. Omkring 1000 miljarder kronor ska investeras i norra Sverige och en stor del kommer att hamna i Boden tack vare den nya satsningen på fossilfri ståltillverkning som byggs upp just nu i form av H2 Green Steels nya anläggning.

Kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark är upprymd över de stundande investeringarna i Boden

Kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark är upprymd över de stundande investeringarna som sker i kommunen och understryker att det handlar om starka inslag av hållbar utveckling för Bodens och Norrbottens del.

– Det här är investeringar som inte bara kommer att gynna det lokala näringslivet – hela Sveriges industri kommer att få ett lyft tack vare den utveckling som nu sker i norra Sverige och då främst i Norrbotten och Västerbotten.

Det kommer att skapas tusentals nya jobb i båda länen, och det finns stora förhoppningar om att kunna starta en ny flyttvåg som går från söder till norr. Allt ter sig positivt för Norrlands näringslivsutveckling under kommande år. Den största utmaningen blir nog att i snabb takt locka arbetskraft till regionen, och i lika snabb takt lyckas bygga ett stort antal nya bostäder som behövs för att utvecklingen ska vara möjlig.

– Norra Sverige leder världens gröna industrirevolution. Nu gäller det att vi kan bygga de samarbeten som behövs för att fler ska välja att bosätta sig här. I Bodens kommun har vi varit framsynta och köpt mark för framtida utveckling. Det gynnas kommunen av nu när allt ska byggas på en gång, däribland H2 Green Steels anläggning och ett stort antal bostäder samtidigt, säger Claes Nordmark.

Marknadsför ”närhetslivet”

H2 Green Steel kommer att erbjuda högteknologiska jobb och behöver ingenjörskompetens.

– För att kunna konkurrera med storstadsregionerna om kompetensen måste vi lyfta våra styrkor som bygger på det vi kallar för ”närhetslivet”. Med det menas att vi i Boden och regionen har nära till allt; kultur, stad, skog, jobb och skola. Det tål att jämföras och vi kan marknadsföra det mycket mer än vad som gjorts tidigare, menar Claes Nordmark.

Det finns inte heller några bilköer som slukar tid, vilket ger en hög livskvalitet där man inom några minuter från att ha slutat jobbet för dagen kan befinna sig på vandringsleden eller i skidspåret, som exempel. Boden har dessutom för några år sedan utnämnts till Sveriges bästa föreningskommun, tack vare sitt rika föreningsliv med många olika möjligheter.

Livskvalitet med bra boende, jobb, skola och en aktiv fritid är med andra ord det man kan räkna med i Boden.