Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Norrbotten kan bli globalt centrum för fossilfri och hållbar utveckling

Den gamla bilden av Norrbotten bör ifrågasättas. Det är i Norrbotten som den främsta tillväxten kommer att ske under kommande decennier. Redan idag har Norrbotten lägst arbetslöshet i Sverige och antalet nya arbetstillfällen kommer mycket snart att överstiga hela länets arbetsföra befolkning. Det är dags att få flyttlassen att gå norrut.

Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län sedan februari 2021.

– Bilden av Norrbotten som förmedlas i 90-talsfilmen Jägarna tycks ha blivit en schablon för hur många ser på norra Sverige över lag. Verkligheten är dock helt annorlunda – norra Sverige, med Norrbotten i spetsen, är nu startpunkten för nästa stora industrirevolution, säger Lotta Finstorp, som tillträdde posten som landshövding i Norrbottens län i februari 2021.

Kan bli globalt centrum

Den utveckling som pågår just nu vittnar om att norra Sverige kommer att bli ett globalt centrum för fossilfri och hållbar utveckling. Det handlar om en stor omställning på flera nivåer och som berör alla branscher.

– Energiomställningen har redan påbörjats med satsningar som Markbygdens vindkraftspark i Norrbotten och Northvolts batterifabrik i Västerbotten. Samtidigt pågår utvecklingen av fossilfritt stål i Gällivare och det planeras för en storskalig produktionsanläggning i Boden. Det blir världens första anläggning för tillverkning av fossilfritt stål – och den ska ligga i vår region, fortsätter Lotta Finstorp.

Det finns fler exempel som understryker norra Sveriges och i synnerhet Norrbottens höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. I centrum står ofta Luleå tekniska universitet, som bedriver världsledande forskning inom fossilfri teknikutveckling och grön energiomställning.

Behöver bestående arbetskraft

Det står klart att norra Sverige kommer att visa vägen för utvecklingen av nästa generations gröna och hållbara industri. Men det krävs arbetskraft och kompetens för att det ska bli så.

Det handlar om flera tusentals nya jobb som kommer att skapas inom de närmaste tio åren. Utöver den industriella utvecklingen, som omfattar ett stort antal högteknologiska jobb, kommer det även att behövas en förstärkt offentlig verksamhet med fler sysselsatta inom vård, skola, omsorg och administration.

– Det viktigaste vi har framför oss nu är att göra omvärlden mer uppmärksam på vad som händer i Norrbotten och få upp intresset för länet. Vi behöver få hit mer bestående arbetskraft och då ser vi att fler måste välja att flytta hit. Pendling räcker inte. Våra främsta utmaningar – och möjligheter – ligger i att locka folk till länet, konstaterar Lotta Finstorp.