Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bostäder ska byggas på Salas mest eftertraktade tomt

FÖ Byggnads AB är ett ägarlett byggföretag med hjärtat i Sala. Att bidra till den lokala utvecklingen har alltid varit det viktigaste, där engagemanget sträcker sig över alla hållbarhetsaspekter. FÖ Byggnads AB bidrar till att skapa nya arbetsplatser, skolor, bostäder och inte minst fler arbetstillfällen i Sala.

FÖ Bygg / ByggConstruct Best av Tobefrank Foto Mikael Wallerstedt

Mattias Kvist är vd på FÖ Byggnads AB och sitter även med i styrelsen för Företagarna lokalt. Han känner väl till Salas möjligheter och utmaningar.

– Sala har fantastiska möjligheter med flera växande näringar. Det är fler företag som vill etablera sig i Sala och fler som vill bosätta sig här än på länge. Närheten till större städer som Västerås och Uppsala är också något att dra nytta av i Sala, och vi märker på antalet förfrågningar och projekt att det är mycket på gång, säger Mattias Kvist.

Ska bygga bostäder på Silvervallen

FÖ Byggnads AB projekterar just nu ett större bostadsprojekt i flera etapper på Salas mest eftertraktade byggbara tomt Silvervallen. Den gamla idrottsarenan kommer att ge plats för flera hundra nya bostäder mitt i centrala Sala, intill den omtalade Brf Bovieran och ett stenkast från butiker och matställen i centrum.

– Det blir 40 nya bostäder i första etappen och vi har precis lämnat in bygglovsansökan på andra etappen som omfattar ytterligare mellan 25 – 30 nya bostäder. Den tredje etappen kan bli aktuell för oss och den fjärde har vi option på. Detta är ett av de största byggprojekten i Sala och ett mycket viktigt bostadsprojekt för framtiden, säger Mattias Kvist.

Redan i mars 2022 räknar man på FÖ Byggnads AB att kunna sätta spaden i marken. Det som byggs ska harmonisera med Salas kulturarv som bruksort med karaktäristiska träfasader och med känslan av småstad bevarad. Den ursprungliga idén som Sala kommun haft för området stämmer väldigt väl överens med det FÖ Byggnads AB har för avsikt att leverera.

Arbetsgivare som står för långsiktighet

FÖ Byggnads AB brinner för sin hemkommun Sala. Många av de stundande projekten finns i Sala eller kringliggande kommuner. Genom moderbolaget ByggConstruct involveras FÖ Byggnads AB även i större entreprenader inom den offentliga sfären samt bostadsbyggande i övriga Västmanland och Uppland.

Till skillnad från många andra byggbolag har FÖ Byggnads AB även en stark basverksamhet i form av ramavtal med bland annat Sala och Heby kommuner, Fastighetsbolaget Mimer i Västerås samt ett antal industrier. Alla renoveringar, tillbyggnationer och löpande underhåll sköts via ramavtalen av FÖ Byggnads AB.

– Vi har ungefär 35 anställda idag men behöver bli fler i takt med att våra projekt blir större och vi får fler ramavtal. Det som talar för FÖ Byggnads AB är bland annat stabilitet och kontinuitet i våra uppdrag, vi är en pålitlig arbetsgivare som står för långsiktighet. Många av våra anställda har varit här under mer än 20 år, berättar Mattias Kvist.

Barncancerfonden