Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Handelsbanken står för hög tillgänglighet och lokalt engagemang

På Handelsbanken tillämpas inte kampanjer eller prova-på erbjudanden. Trots det får banken gång på gång toppbetyg i olika undersökningar och rankningar. Vad är det som gör att Handelsbanken lyckas så bra – år efter år?

Kontorschef Helén Emnerud Wilhemsson, fyra från vänster, tillsammans med kollegorna på Handelsbanken i Sala Heby.

– Svaret på varför banken ofta får bra betyg från både företag- och privatkunder är just vår höga tillgänglighet, vårt engagemang och vår stolthet för det lokala, enligt Helen Emnerud Wilhelmsson, kontorschef på Handelsbanken i Sala-Heby.

Decentraliserad organisation

Handelsbanken har till skillnad från andra storbanker en decentraliserad organisation där alla beslut fattas lokalt av rådgivare som känner kunderna och den lokala marknaden väl. Det är en medveten organisationsstruktur, upprättad för att kunna erbjuda kunderna en hög tillgänglighet och personlig rådgivning som riktas helt till lokala behov.

I Sala finns det som exempel mycket lantbruk och en levande landsbygd med många arbetstillfällen. Då faller det sig också naturligt att banken har specialistkunskap kopplad till att driva företag inom de gröna näringarna. Deras utmaningar skiljer sig mycket från företag inom exempelvis industriell tillverkning eller logistik.

– Vi börjar alltid med en grundlig behovsanalys för varje kund. Det ger oss ett underlag att jobba vidare på, där vi enbart ser till kundens verkliga behov och hur vi bäst kan möta det. Vi jagar inte efter högsta möjliga försäljningssiffror, vi är enbart intresserade av att knyta långsiktiga och hållbara relationer, understryker Helen Emnerud Wilhelmsson.

Tydligt hållbarhetsfokus

Hållbarhet är något som Handelsbanken värnar och jobbar för att uppnå i alla åtaganden.

Förutom att arbeta hållbart och långsiktigt med kundrelationen på den lokala marknaden handlar hållbarhetsfrågan inom Handelsbanken om att vara en ansvarsfull samhällsaktör. Detta görs genom att ta ansvar för hur banken direkt eller indirekt påverkar intressenter ur ett finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv. Arbetet är djupt förankrat i företagskulturen och Handelsbankens arbetssätt, och omfattar hela koncernens verksamheter på samtliga marknader där banken är verksam.

Ett konkret och mätbart exempel på hur Handelsbanken applicerar hållbarhetsfokus är arbetet inom fond- och kapitalförvaltning såväl som pensionsförvaltning, där man arbetar för en hållbar utveckling i de företag som banken investerar i på uppdrag av kunderna.

Partner att räkna med

Att Handelsbanken har byggt upp en stark organisation kring det personliga mötet är tydligt. Med det kommer också ett omfattande kundansvar som baseras på nära relationer mellan rådgivare och kunder. Det innebär också att kunderna har en hög medvetenhet kring vad banken kan erbjuda och vilka värden man står för.

Eftersom banken ofta finansierar stora livsbeslut så innebär det en extra trygghet för många kunder att få diskutera det med en kvalificerad rådgivare först. En annan fråga som många kunder uppskattar hjälp med är att i lugn och ro se över sin framtida pension och sparande i olika former.

Handelsbanken ska fortsätta vara salabornas egen bank, som med hög tillgänglighet och kundfokus alltid erbjuder rätt tjänster för varje kund.