Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Företag möter gott värdskap i Sala

Näringslivskontorets arbete i Sala går på högvarv. Nu kraftsamlas det kring nya insatser för att locka fler invånare och företag till kommunen, som redan idag är Västmanlands mest företagstäta.

Från höger Robert Österlind kommunikatör, Cecilia Lööv, näringslivschef, Carina Eriksson, näringslivsutvecklare och Ulrika Larsson företagslots.

Det kommer med stor sannolikhet att ske en hel del utveckling kopplat till Salas näringsliv under kommande år. Cecilia Löv, som är nytillträdd näringslivschef i Sala, beskriver kommunens näringslivsklimat som ett nytt Gnosjö.  

– Det finns en speciell entreprenörsanda här som påminner om den berömda Gnosjöandan. I Sala finns unikt många drivna entreprenörer som samtliga även skulle kunna bli ambassadörer för kommunen. Det finns en stark vilja att driva eget och därmed skapa en egen sysselsättning och det tankesättet gör Sala till en framgångsrik tillväxtort, säger Cecilia Löv.

Differentierat näringsliv

I Sala finns ett stort antal lantbruksföretag och handeln är särpräglat framgångsrik. Andra växande näringar är logistik, tillverkande industri och besöksnäring. Samtliga har goda förutsättningar för att vidareutvecklas. Det är också tack vare ett differentierat näringsliv som Sala lyckats växa även under pandemin.

– För oss handlar tillväxt inte bara om nya invånare och nya företag. Det handlar lika mycket om att stärka de entreprenörer som redan finns här. Vi från kommunens sida har en mycket viktig roll i att verka för att det ska vara lätt att starta och driva sitt företag här. För att underlätta har vi en funktion som bara fokuserar på att lotsa företag genom kommunens olika kompetenser och processer, förklarar Ulrika Larsson, som utvecklar företagslotsen i Sala. 

Företagslotsens främsta uppgift är att säkerställa ett gott värdskap genom hela kommunen.

– Vi kan och vill växa ännu mer inom fler näringar. Alla typer av företagsstödjande serviceverksamheter – det vill säga allt som kan göra vardagen enklare för företagen som finns här – är exempel på verksamheter som kan utvecklas bra i Sala, menar Cecilia Löv.