Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Hallbyggarna sätter hög standard inom byggindustrin

Hallbyggarna i Sala är ett av Sveriges största montageföretag med fokus på både stål- och limträkonstruktioner. Tack vare bredden har Hallbyggarna alltid pågående projekt över nästan hela Sverige, och ibland till och med utanför landets gränser.

Hallbyggarna har över 50 års erfarenhet av att montera riktigt stora konstruktioner i både stål och limträ. Till dags dato har Hallbyggarna medverkat i över 250 projekt och samverkar idag med ett 25-tal företag som är återkommande beställare inom byggbranschen, och som liksom Hallbyggarna har en stabil organisation och stark historik.

Bara stora projekt

Hallbyggarna levererar nästan uteslutande inom riktigt stora projekt, varav en del platsar bland Europas största byggprojekt. Bland referenserna finns Northvolts anläggningar i både Skellefteå och Västerås samt Magasin X, som är Sveriges största kontorsfastighet med stomme i trä, uppfört för Vasakronan i Uppsala, med material från Martinsons.

– Vi var bland de första på plats när batterifabriken skulle byggas i Skellefteå. Det är ett enormt projekt med många aktörer och många parametrar att förhålla sig till. Vi levererade den första stommen för en hall på 20.000 kvadratmeter och satte därmed vår standard på bygget av fabrikens första delar vilket vi är väldigt stolta över, säger Mattias Leffler, ägare och projektledare, Hallbyggarna i Sala AB.

Hållbarhet högt på kravlistan

Eftersom Hallbyggarna ofta är med i de största industriella byggnationerna i Sverige så finns ett genomgående fokus på hållbarhet genom hela verksamheten. Det finns i princip ingen beställare idag som inte har hållbara lösningar högt på kravlistan.

– Vi befinner oss i en mycket expansiv fas och det kan direkt kopplas till den industriella utveckling som sker i Sverige just nu. Det händer enormt mycket i Västmanland och Uppland, hela Mälardalen och närliggande regioner. För oss spelar det dock ingen roll om projekten finns här i närheten eller längre bort, vi verkar där vi behövs och kommer att fortsätta vara en utvecklingspartner att räkna med för en expansiv industri, understryker Mattias Leffler.  

Fler arbetstillfällen

En annan del av hållbarhet handlar om den sociala biten och att skapa fler arbetstillfällen. Det bidrar Hallbyggarna till inom samtliga projekt. Det kommer även att bli aktuellt med nyanställningar inom det egna bolaget och då främst erfarna byggmontörer.

– Vi är expansiva och vi har rykte om att kunna leverera i tid. Vi behöver förstärka vår organisation för att klara stundande expansion och ser fram emot att få fortsätta sätta en hög standard inom byggbranschen, avslutar Mattias Leffler med.