Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vilken roll har en traditionell sparbank idag?

Sala Sparbank är ingen vanlig bank. Visst bygger bankens verksamhet på kommersiella grunder, men i stället för att ha ett antal aktieägare som gynnas av vinsten så ger Sala Sparbank tillbaka en stor del av överskottet till bygden och därmed också till alla som bor och arbetar i Sala.

Anders Hedberg, chef för företagsmarknaden samt vice vd på Sala Sparbank.

Sala Sparbanks vision är att vara det självklara valet – in i framtiden. Att ge tillbaka vinsten för en bättre framtid, är en viktig drivkraft i bankens arbete och det kallar man för växtkraft på Sala Sparbank.

I digitaliseringens era kan man fråga sig vilken roll en traditionell sparbank har i relation till den moderna världen?

– Svaret är att sparbanken genom sitt lokala engagemang utvecklas tillsammans med omvärlden och samtidigt anpassar utbudet efter lokala behov. För oss handlar det om att verka nära våra kunder, att finnas där de finns och möta dem på ett personligt plan. Vi har en stark lokal förankring där alla beslut fattas nära kunderna, av rådgivare som känner till lokala förutsättningar och utmaningar, svarar Anders Hedberg, chef för företagsmarknaden samt vice vd på Sala Sparbank.

Hur skiljer sig banken från andra?

– Sala Sparbank tar initiativ till möten och vågar ge råd utifrån vad som skapar störst värde för kunden, fortsätter Anders Hedberg. Att sätta kunden i centrum, på riktigt, genomsyrar hela kundrelationen. Därför läggs även stor vikt vid att utveckla och nyttja ny teknik för att förenkla och förbättra bankens tjänster och möjligheter att möta kunden på kundens villkor. Och när kunden har tid – inte banken.

– Vi utgår alltid från kundens behov och möjligheter – inte från våra egna produkter och tjänster. Sala är en företagstät kommun och de flesta företagen här är små. Ungefär hälften verkar inom gröna näringar så för oss är det också naturligt att möta våra kunder på deras villkor, vi gör mycket företagsbesök och vi träffar ofta företagskunder utanför kontorets öppettider. Det viktigaste för oss är att Salas näringsliv ska blomstra, då skapas även tillväxt inom övriga samhället, vilket banken en gång grundades för att främja.

På vilket sätt är banken involverad i samhällsutvecklingen?

– Banken visar samhällsengagemang på flera sätt. Kunderbjudandet och flexibiliteten är ett sätt, och att investera i bygden ett annat. Sala Sparbank är idag involverad i allt från ungdomsverksamhet och evenemang till nyföretagande och etableringar. Alltid med ledorden nära, personlig, lokal och samhällsengagerad som mål.

Vad innebär det i praktiken att vara nära, personlig, lokal och samhällsengagerad?

– Sala Sparbank är en uthållig samhällsbyggare som skapar förutsättningar, inte bara för privatpersoner och företag, utan även för ungt företagande och utbildning på orten. Med tanke på Salas karaktär finns även ett stort engagemang kring de gröna näringarna. Att vi aktivt driver ett arbete kring utveckling och tillväxt ger oss ett försprång om man jämför med andra banken, menar Anders Hedberg.