Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

NKT har en nyckelroll i arbetet med att bromsa klimatförändringarna

Alla pratar om att producera mer förnybar energi och så fort som möjligt fasa ut allt fossilt. Tack vare ny teknik är det idag möjligt att i stor mån ersätta de fossila energikällorna, men många glömmer att det även måste finnas hållbara lösningar för att effektivt transportera kraften från en plats till en annan.

En större produktion av förnybar energi är en förutsättning för att bromsa klimatförändringarna. Energin ska i sin tur transporteras på ett hållbart sätt, och det är här NKT kommer in i bilden, genom att vara en av världens ledande kraftkabeltillverkare.

Företaget NKT HV Cables befinner sig mitt i den aktuella hållbarhetsdiskussionen och har en nyckelroll i att förverkliga projekt inom förnybar energi världen över. Företaget är en av världens största utvecklare och tillverkare av kablar för såväl högspänning som låg- och mellanspänning. För närvarande pågår en omfattande utbyggnad av tillverkningskapaciteten i företagets båda största tillverkningsenheter i Karlskrona respektive Köln för att bland annat producera och leverera högspänningskablar för den generella expansionen inom havsbaserad vindkraft och för den gröna energiomställningen i Tyskland, det så kallade tyska korridorprojektet.

Sverige är ett nav för kraftöverföring

NKTs främsta forsknings- och utvecklingsanläggning finns i Västerås, NKT Technology Consulting, och den största tillverkningsenheten finns i Karlskrona. Sverige är med andra ord ett nav för utveckling av lösningar som tryggar en effektiv, säker och hållbar kraftöverföring. Det är ett arv som går över ett sekel tillbaka då ASEA och sedermera ABB först grundades.

Den verksamhet som finns i Västerås, Technology Consulting, och som under lång tid var en del av ABB:s största forskningsanläggning går numera under NKT:s flagg men med samma mål: att skapa hållbara kraftöverföringslösningar för framtiden. Det är lite som en nystart i Västerås, även om kompetensen och erfarenheten har funnits här länge.

– Vi jobbar med allt från grundläggande och långsiktiga forskningsprojekt till konkreta utvecklingsprojekt ute på fabrikerna på uppdrag av våra ägare NKT. När vi tidigare var en del av ABB fungerade vår enhet, Technology Consulting, som teknikkonsulter för ABB och nuvarande Hitachi Power Grids, men även andra industriföretag. Det är en verksamhet som vi fortsätter med och utvecklar även som en del av NKT. Vi har en unik kombination av avancerade laboratorier och kompentens inom mekanik, elektrisk testning, kemi och material, som gör att vi kan vi erbjuda skräddarsydd support till andra företag, och det gör oss än mer konkurrenskraftiga för framtiden, säger Thomas Liljenberg, som ansvarar för hela verksamheten i Västerås.

Lång historik av framstående innovationer

NKT har inte bara fått en nystart i Västerås, utan har även lyckats skapa en stark tillväxt på kort tid. Trots coronakrisen så har man anställt 12 nya forskare i verksamheten i Västerås. Det handlar uteslutande om högkvalificerad personal med akademisk examen, där över hälften har doktorerat.

Ytterligare en framgångsfaktor är att NKT har skapat ett multikulturellt team med hög jämställdhet. Få företag kan visa en lika jämn fördelning mellan kvinnor och män som NKT i Västerås, även inom ledande positioner.

– Jag tror att vi lyckas så bra i rekryteringen för att vi har spännande uppdrag och en utvecklande arbetsplats här i Västerås. Vi har en lång historik av både framstående innovationer och viktiga bidrag i olika utredningar och undersökningar, och vi utgör en viktig del av Sveriges framtid som industrination. Västerås är utan tvekan ett nav i den industrirevolution som nu pågår, säger Thomas Liljenberg.