Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Västmanlands mest företagsamma kommun

Sala kommuns starka entreprenörsanda kommer sannolikt att utgöra en viktig drivkraft för näringslivets återhämtning efter pandemin. Redan nu märks en stabilisering inom många branscher, enligt Salas kommunchef Daniel Holmvin.

Salas kommunchef Daniel Holmvin.

– Jag är övertygad om att det är den lokala företagsamheten som gör att vi klarat oss så pass bra under krisen, inleder kommunchefen.

Sala är den mest företagsamma kommunen i Västmanland med nästan 14 procent av den arbetsföra befolkningen som egenföretagare. Här finns cirka 2800 företag, varav ungefär hälften på landsbygden. Många är dessutom multikonstnärer som driver flera verksamheter samtidigt. Det är bredden och mångsidigheten som gör Salas näringsliv unikt, och som även bidrar till att man lyckats skapa tillväxt under en tuff period.

Handeln ska utvecklas ännu mer

Trots de stora globala utmaningarna med covid-19 har Sala lyckats behålla och till och med öka tillväxten inom näringslivet, inte minst inom handeln. Under 2020 öppnade bland annat en ny klädbutik och en livsmedelsbutik på gågatan i centrum. På många andra håll i landet var läget ett helt annat med butiker som fick bomma igen – en del till och med för gott.

–  Sala är en handelsstad och det märks inte minst på handelsindex, där vi landar på över 85 procent. Det betyder att de flesta som bor i Sala handlar lokalt. Vi vill naturligtvis skapa förutsättningar för ett ännu högre index som närmar sig 100 och har startat projekt för att på sikt kunna uppnå det, bland annat med Handelskraft Sala, upplyser Daniel Holmvin, som även fått i uppdrag att ta fram en ny centrumhandelsplan.

– Handelskraft Sala är ett samfinansierat projekt där kommunen, Företagarna, Sala Sparbank och butikerna samverkar för att ta vara på Salas möjligheter och utveckla den lokala handeln ännu mer. Den nya centrumhandelsplanen har i sin tur dubbla syften. Dels ska vi främja handelns utveckling och få fler att handla lokalt, och dels ska vi bygga en levande centrumhandel med liv och rörelse som ökar tryggheten i centrum, tillägger Holmvin. 

Många kommuner i Salas storlek har en stor utmaning i att få fler att handla lokalt. I Sala råder omvända roller, det är till exempel vanligt att man reser från Uppsala, Västerås och Enköping, samtliga större kommuner än Sala, för att handla och fika just i Sala.

Bra logistiklägen

Sala behöver även utveckla bra logistiklägen. Det görs i skrivande stund en kraftinsats i form av utvecklingen av en av regionens mest attraktiva knutpunkter, Evelundsområdet. Evelundsrondellen är en viktig knutpunkt på riksväg 56/70 för trafik till och från Västerås, Dalarna, Uppsala och Gävle via Sala tätort.

I anslutning till rondellen finns ett större område på drygt 30 hektar mark som kan bebyggas. Den befintliga rastplatsen kan också komma att byggas ut med drivmedelsanläggning och värdshus bland annat.

Än så länge befinner sig projektet i tidig fas, men ambitionen är att skapa ett nytt logistikcentrum för regionen och därmed också höja Salas status som logistiknav.