Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Industriellt producerade trähus är precis vad Skellefteå behöver

Skellefteå är en trästad med en lång tradition av hållbart byggande. Det finns ett stort engagemang kring träbyggande vilket även förstärks av kommunens träbyggnadsstrategi. Det finns dessutom redan ett flertal prestigeprojekt i trä färdigställda runtom i Skellefteå och mycket mer är på gång.

Jörnträhus gör prefabricerade storblock och byggelement, som skickas som monteringsfärdiga byggsatser och därefter enkelt och snabbt monteras på byggarbetsplatsen.

Jörnträhus är ett företag vars affärsidé bygger på hållbar utveckling. Företaget gör prefabricerade storblock och byggelement, som skickas som monteringsfärdiga byggsatser och därefter enkelt och snabbt monteras på byggarbetsplatsen. Det bästa av allt är att husen företrädelsevis tillverkas av trä från närområdet.

Fabriken ligger som namnet antyder i Jörn, en mindre ort på Skellefteås landsbygd. Här finns, trots att det är ett glesbebyggt område, en enorm tillverkningskapacitet i den industriella processen, enligt Jörnträhus vd Mikael Lindberg.

Spännande projekt på gång

Jörnträhus har tidigare i första hand levererat husbyggsatser och byggdelar till fritidshus och villor. Det kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del av verksamheten, men utvecklingen har under de senaste åren gått mer och mer mot att bredda verksamheten mot flerbostadshus. Det är samtidigt en nödvändig utveckling för att Skellefteå ska kunna nå befolkningsmålet på 80 000 invånare till 2030.

I skrivande stund har Jörnträhus ett mycket spännande projekt på gång tillsammans med ägarbolaget Contractor, där det kommunala bostadsbolaget Skebo är beställare. Jörnträhus tillverkar sex tvåplanshus med sammantaget 72 lägenheter, husen levereras som prefabricerade storblock som på byggplatsen monteras av Contractor.

– Detta är ett snabbt och effektivt sätt att bygga nya, hållbara bostäder på. Det industriella träbyggandet ger dessutom bättre resurshållning där varje del av träråvaran används optimalt. Det ger också bättre innemiljöer och klimatsmarta hus som inte utsätts för väder och vind på byggplatsen, förklarar Mikael Lindberg.

Mer hållbart kan det inte bli

Skellefteås bostadsmarknad är nästan lika expansiv som storstädernas. Stora industriella investeringar är på gång och det kommer att behövas ett mycket stort antal nya bostäder inom några år. Jörnträhus och Contractor har en viktig roll som möjliggörare i utvecklingen av den lokala bostadsmarknaden. 

Glädjande är att beställarledets kunskapsnivå kring det industriella träbyggandet har ökat. Det föder i sin tur en utveckling där prefabricerade hus kommer att bli än mer eftertraktade.

– Det vi erbjuder är precis vad marknaden behöver. Man får en handgjord och skräddarsydd lösning som produceras i en industriell fabriksmiljö med lokala råvaror och med lokal kompetens. Mer hållbart kan det inte bli, säger Mikael Lindberg med eftertryck.

Autism Helsida