Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Träbyggnadsstrategin fortsätter att hyllas i Skellefteå

Skellefteå får allt fler landmärken i form av stora konstruktioner i trä. Det kommunala bostadsbolaget Skebo och Skellefteå industrihus planerar att genomföra ett antal större projekt med hänsyn till träbyggnadsstrategin som kommunen antagit.

Byggkranar sträcker sig mot skyn lite varstans i Skellefteå. Det märks och känns att saker är på gång i kommunen. Skellefteå präglas starkt av den största industrisatsningen någonsin i modern tid nu när Northvolt färdigställer batterifabriken, och mycket mer är på gång.

Bostadsmarknaden i Skellefteå har en tillväxt som kan jämföras med storstäderna. Detsamma gäller nu även verksamhetslokaler och industrimark. Det är många som vill bo och arbeta mitt i utvecklingens centrum.

– Skellefteå är den ort i Sverige där villapriserna stigit mest under de senaste tio åren och det ger en bild över hur trycket är på bostadsmarknaden just nu, säger Åsa Andersson, som är vd för både Skebo och Skellefteå industrihus.  

Högt kontorshus i trä

Både privata och kommunala aktörer har fullt upp med att planera och bygga nytt i takt med all annan utveckling. Både Skebo och Skellefteå Industrihus har en lång projektlista och extra intressant är att allt byggs hållbart och resurssnålt.

Skellefteå Industrihus färdigställer just nu ett större kontorshus helt i trä i centrala Skellefteå. Kontorshuset Svalan har uppmärksammats i media flera gånger då det är ett av Sveriges högsta kontorshus i trä. Här finns en kontorsyta på totalt 7100 kvm och hela huset är utformat för att ta vara på stadsdelen Strömsörs fokus på hållbarhet. Ett antal hyresgäster har redan flyttat in tillsammans med kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Hundratals nya bostäder under byggnation   

Skebo har också bråda dagar med flera spännande projekt på gång där den gemensamma nämnaren är hållbart byggande. Det totala tillskottet av nya bostäder inom allmännyttan kommer att kunna räknas i tusental inom några år.

Skebo kommer genom en fastighetsaffär med Lindbäcks att förvärva närmare 200 nya bostäder i kvarteret Frigg och ytterligare ett 100-tal är upphandlade på Klockarhöjden. I Kåge, cirka 1,5 mil utanför Skellefteå, bygger Contractor i skrivande stund flera tvåplanshus som sammanlagt ska omfatta ett 70-tal lägenheter.

All näringslivsutveckling som sker inom kommunen just nu går hand i hand med bostadsbyggnation samt utveckling av föreningsliv och kultur som gör att människor vill flytta till Skellefteå. Allt mynnar ut i Kommunens tillväxtstrategi som nyligen är reviderad;  istället för 80.000 invånare så är nu siktet inställt på 90.000 invånare år 2030.