Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Konsumenter borde kunna kräva cirkulära flerbostadshus

Klimathoten är ingen myt och inte heller något som eventuellt kan uppenbara sig i en avlägsen framtid. Vi lever i klimatförändringarnas tid, som i sin tur är resultatet av många års överkonsumtion av naturens resurser. Det är hög tid att tänka förändring och satsa på innovationer som främjar den cirkulära utvecklingen.

Visionen är att Vernum Fastigheter ska bli den ledande producenten av cirkulära flerbostadshus och samtidigt leda en efterlängtad förändring inom hela bygg- och fastighetsbranschen.

Uppförandet av nya fastigheter är den i särklass största miljöboven i modern tid. Att bygga nytt är extremt energikrävande redan från första spadtaget, och hela byggprocessen är förenad med stora resursuttag både vad gäller energi och material. Att minimera byggprocessens energiåtgång borde därför vara av högsta prioritet om man vill uppnå drömmen om det hållbara samhället.

Inleder omställning inom fastighetsbranschen

Rutger Arrnhult, Jan-Åke Glommen, Fredrik Lindberg, Anders von Scheele, Rolf Alexander och Anders Tengbom är välkända namn inom den svenska fastighetsbranschen. Tillsammans har de mycket stor kunskap och lång erfarenhet av att utveckla, bygga och förvalta fastigheter. Med det gemensamma bolaget Vernum Fastigheter AB strävar dessa entreprenörer och innovatörer efter att sätta en helt ny standard inom branschen.

– I samband med att saker som klimathot och flygskam började omtalas dagligen satte vi oss ner tillsammans för att diskutera vad vi som fastighetsägare kan göra för att uppnå förändring och borga för en mer hållbar utveckling, berättar Jan-Åke Glommen, styrelseordförande Vernum Fastigheter.

– Vi började med att vidareutveckla ett revolutionerade lättbalksystem för effektivt industriellt träbyggande som utgör grunden för Vernum. Lättbalkssystemet från Masonite Beams har funnits på marknaden ett tag men det vi har lyckats göra är att skapa en industrialiserad produktionsprocess för att möjliggöra byggandet av flerfamiljshus. Vi kan bevisa att det vi lovar med byggsystemet också är det som levereras, vilket bland annat framkommer av en omfattande livscykelanalys som Svenska Miljöinstitutet står bakom.

– Syftet med analysen var att jämföra olika typer av byggsystem för att se vilket system som har lägst klimatavtryck över hela livscykeln inklusive byggnationen. Resultatet av denna analys visar att Vernums system har överlägset lägst klimatavtryck. En jämförelse med till exempel betongbyggnation visar att Vernums system kan bygga och drifta ett hus helt klimatneutralt i 77 år i jämförelse med en betongbyggnation. Ett stort fokus har även ägnats resurssnålheten. Det vill säga att även om trä är ett fantastiskt och hållbart byggmaterial så betyder det inte att vi ska slösa med det.

Vernum Fastigheter grundas på innovativt tänkande och för bygg- och fastighetsbranschen helt nya värderingar, där det främsta målet är att bidra till ett minskat klimatavtryck men samtidigt bibehålla lönsamhet i byggprojekten. Visionen är att Vernum Fastigheter ska bli den ledande producenten av cirkulära flerbostadshus och samtidigt leda en efterlängtad förändring inom hela bygg- och fastighetsbranschen.

Är en övergång till träbyggnadssystem hela lösningen på de globala utmaningarna med klimatförändringar och miljöförstöring?

– Vi inleder en omställning inom branschen som omfattar ett cirkulärt tankesätt för själva uppförandet av nya fastigheter samt en hållbar förvaltning över tid. Olika byggsystem har olika roller och det är flera lösningar som tillsammans kommer att bidra till en mer hållbar utveckling. Det vi bidrar med är ett system som är både cirkulärt och resurssnålt, som är träbaserat och där beräkningarna bygger på att vi använder material från det hållbara svenska skogsbruket, understryker Jan-Åke Glommen.

Konsumentmakten att välja cirkulärt måste öka

Anders Tengbom är utvecklingschef på Vernum Fastigheter och även en av innovatörerna bakom det unika träbyggnadssystemet som utgör hjärtat i företaget. Han sammanfattar ambitionen med Vernum Fastigheters träbyggnadssystem som en strävan efter att inspirera en hel bransch till nya tankesätt.

– Branschen behöver dras upp ur gamla hjulspår och börja på nytt vid sidan av dessa. I det här fallet, precis som inom bilindustrin, krävs det en helt ny spelare för att sätta i gång nya tankar. Konsumentmakten att välja cirkulärt finns inte eftersom det idag är så stor brist på bostäder över lag. Det gör att man accepterar alla lösningar som finns, bara det kommer fram nya bostäder. Innan det finns cirkulära flerfamiljshus på marknaden så kan konsumentmakten inte nyttjas, förklarar Anders Tengbom.

Vernum Fastigheters nytänkande sätt att bygga för en hållbar framtid positionerar dem i frontlinjen för det paradigmskifte byggbranschen står inför.

– Det intressanta är egentligen inte platsen där de nya bostäderna byggs, utan snarare hur de byggs och vad det i sin tur betyder för Sverige som ledare av det cirkulära byggandet. Det vi vill uppnå med Vernum Fastigheter är i första hand en långsiktig förändring, och i anslutning till det ska vi även uppnå våra egna affärsmässiga mål, säger Anders Tengbom. Han fortsätter:

– Vi säger inte att just vårt byggsystem ska ersätta allt annat. Däremot har det ett brett tillämpningsområde och är både cirkulärt och extremt resurssnålt och därmed även ekonomiskt fördelaktigt. Vårt system bygger på att nyttja varje stock maximalt, vi använder spillet som isolering och ser till att hålla mängden material som går åt till ett minimum. Det handlar alltså inte bara om att välja förnybara material, utan även om att ha respekt för mängden material som används.

Vilka är de kortsiktiga och affärsmässiga målen för Vernum Fastigheter?

– Vi avser att framöver leverera 500 hållbara träbostäder per år på ett antal tillväxtorter, svarar Jan Åke.

Att Vernum är något på spåret bekräftas även av att Rutger Arnhult, en av Sveriges största fastighetsinvesterare och bland annat ordförande i Castelllum, nu gått in som delägare i bolaget.

– Jag får många propåer från bostadsbolag i olika tillväxtfaser. Vernum har ett starkt team och en intressant affärsmodell. Företagets sätt att kombinera en industrialiserad och hållbar nyproduktion i trä med långsiktig förvaltning känns helt rätt. Produktionen är skalbar och målet att årligen bygga 500 nya hyreslägenheter är både sporrande och inom  räckhåll, säger Rutger Arnhult.