Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Med entreprenörskap och ökad sysselsättning som affärsidé

Skellefteå ska ha Sveriges bästa industriutbildning. Ribban sattes högt redan från början när eldsjälar från näringslivet, kommunen och gymnasieskolan beslutade sig för att slå sina kloka huvuden ihop och skapa en helt ny utbildningsform för industrin. Resultatet blev T2 College.

Trivsam och kreativ miljö på T2 College.

T2 College har bara drivits under fem år men utvecklingen har gått snabbt. T2 College är en samverkansplattform som förenar marknadens krav och efterfrågan på kompetens med skolans resurser och mål.  

”En väg in – många vägar ut”

Det står klart att fler satts i arbete tack vare T2 College, och samtidigt har den regionala industrin fått en naturlig koppling till skolans värld.

– En av eldsjälarna myntade begreppet ”En väg in – många vägar ut”, och det använder vi flitigt. Med det åsyftas att man som deltagare går en och samma väg in i T2 College, och efter en utbildning hos oss, oavsett om det är en gymnasial utbildning, vuxenutbildning eller yrkeshögskoleutbildning, så presenteras väldigt många möjligheter, förklarar Maria Marklund, vd T2.

Framgångarna med T2 College bygger på ett starkt engagemang från branschen och de företag som efterfrågar kompetens inom industri och teknik.  

Etableringen av T2 College och invigningen av det nybyggda huset som tillägnats utbildningsverksamheten gav snabbt mersmak. T2 har utvecklats till en familj med flera olika verksamhetsinriktningar, där entreprenörskap, ledarskap, tillväxt och ökad sysselsättning står i centrum. Utöver T2 College finns idag även T2 Business, T2 Studio, T2 Innovation och T2 Q.

Bygger på lokala entreprenörers kunskap

T2 Business omfattar olika typer av kompetenshöjande insatser för företag. Det kan vara långa eller korta uppdragsutbildningar, workshops eller återkommande kvällskurser.

– Inom T2 Business fokuserar vi mycket på utveckling av ledarskap, medarbetarskap, entreprenörskap, samt sälj- och projektledning. Det är något som vi lärt oss genom de resor som våra 25 egna systerbolag har gjort med verkstadskoncernen Repay och entreprenörskolan No Plan, berättar Maria Marklund vidare.

Utöver företagsspecifika utbildningar har man inom T2 Business även utvecklat träningsprogram inom de fem huvudområdena, eftersom just ledarskap, medarbetarskap, entreprenörskap, och sälj- och projektledning är saker som alla företag måste utveckla och förfina hela tiden.

– Vad är det som gör att vissa företag blir framgångsrika och andra inte? Vi har utvecklat olika program som passar beroende på var företaget befinner sig och vilken kompetensutveckling som behövs för att de ska nå sina mål. Det leder oss också in på utvecklingen av vår unika lärplattform och digitala utbildningar som erbjuds inom T2 Studio, fortsätter Maria Marklund. 

Via T2 Studio kan företag få hjälp med onboarding, att utveckla egna utbildningar och webbkurser eller andra digitala lösningar. Inom T2 College och Business finns mycket kunskap om e-learning som med fördel kan använda för att lyfta andra företag.

Kompetensutveckling genom innovation, teknikfokuserade utvecklingsprojekt, prototyptillverkning och inspirerande workshops

Att främja entreprenörskap och verka för en ökad sysselsättning är starkt förenat med att

underlätta för utvecklingen av nya innovationer. Därför ter det sig också naturligt att det inom T2-koncernen även finns ett innovationsfokus. T2 Innovation verkar för att fler teknikprojekt och nya prototyper ska se dagens ljus.

– Utvecklingsidéer kommer ofta upp inom T2 Colleges verksamhet och vi såg ett stort behov i att etablera en verksamhet som bara fokuserar på utveckling av just innovationer, säger Jannike Lindberg, Innovation Manager på T2 Innovation.

– Ett aktuellt projekt är utveckling av tillämpningar av kollaborativa robotar för framtidens smarta produktion. Till skillnad från de industrirobotar som funnits under en längre tid är de kollaborativa robotarna avsedda att samarbeta med människor och syftet är också att förbättra arbetsmiljön för människor. Det är den här sortens utveckling och kunskap som vi arbetar mycket med inom T2 Innovation, berättar Jannike Lindberg.

Startar nätverk för kvinnliga ledare

Det är dags att kvinnliga företagsledare och chefer får ta mer plats, och därför har T2 Q etablerats under 2021.

– T2 Q står för ”Questions” och syftar till att vi ska öppna upp för diskussion kring nya frågor genom ett eget nätverk för kvinnliga ledare, säger Maria Singh, som ansvarar för utvecklingen av den nya verksamheten T2 Q.

Med nätverket vill man engagera branschen och få upp intresset för teknik bland unga tjejer.

– Våra viktigaste målsättningar med nätverket är att främja samverkan och därmed öka

tillväxten inom den regionala industrin, och tillsammans marknadsföra industrin som en

attraktiv arbetsplats för alla. Då är det extra viktigt att vi kan visa upp starka kvinnliga porträtt inom industrin, som till exempel Karin Bodin på Polarbröd och Anja Palm, som är näringslivschef i Skellefteå kommun, fortsätter Maria Singh.

Inom T2 Q hålls en levande diskussion med workshops och regelbundna digitala träffar. Den 27 augusti hölls den officiella kick-offen och Anja Palm tog då tillfället i akt och berättade om regionens utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och värdet av samverkan för att möta utmaningarna.

T2 Q kommer att anordna fyra digitala träffar årligen men mellan dessa anordnas flertalet

lokala workshops på olika teman. Allt för att öka intresset kring regionens industri och alla

möjligheter som finns inom den.

Genom dessa olika verksamheter tar T2 ett helhetsgrepp på industrins kompetensutmaningar. Med ledorden “training for skills” är denna tillväxtraket på väg mot framtiden, med siktet inställt på utveckling för hela norra Sveriges industri- och teknikföretag.