Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Sara kulturhus lyfter Skellefteå som kultur- och nöjesstad

Sara kulturhus har äntligen öppnat portarna. I september i år invigdes det storslagna trähuset på 20 våningar, som i sig är ett landmärke för Skellefteå och för Västerbotten som hållbar region. Sara kulturhus är också en fjäder i hatten för staden som ledande inom träbyggnation, och för Västerbotten som skogslän.

Skellefteå kommun visar sin ambition som trästad genom Sara kulturhus. Trähuset är samtidigt en symbol för framtiden, och understryker att det är hållbart byggande som gäller. Solceller och lösningar för en mycket effektiv energianvändning bidrar ytterligare till att minimera husets klimatavtryck.

Mer än ett landmärke

Sara kulturhus är mer än ett hållbart träbygge. I Skellefteå finns redan flera landmärken som manifesterar träbyggnadsstrategin som antogs för många år sedan. Bland de mest kända finns Sveriges längsta hängbro i trä och flera bostadsområden, förskolor och skolor har uppförts helt i trä. Sara kulturhus blir något mer, något utöver det man redan sett i Skellefteå och till och med i världen.

– Sara kulturhus är en viktig del i Skellefteås utvecklingsstrategi för att nå målet om att bli 80.000 invånare till 2030. För att fler ska välja att bo här så måste flera pusselbitar falla på plats, såsom bostadsbyggnation, infrastruktur, jobb och tillgång till bra skolor. En viktig pusselbit som är helt avgörande är också kulturupplevelser och tillgång till aktiviteter för en rik fritid, säger Maria Ekberg Brännström, vd för Sara kulturhus.

Stort uppsving för Skellefteå

Huset är byggt för att vara hållbart med minimal miljöpåverkan. Samtidigt ska det fyllas av liv och rörelse. Planeringen av aktiviteter och evenemang i huset är mycket långsiktig och sträcker sig över minst tre år framåt. Det stora intresset för Sara kulturhus gör att event börjar bokas upp för 2023 och 2024 redan nu.

De aktiviteter som kommer att samordnas i Sara kulturhus, som är ett smart och resurseffektivt hus med flexibla ytor som kan förändras och delas efter behov, kommer också att innebära ett stort uppsving för Skellefteå som kultur- och nöjesstad. Tanken är att det breda utbudet ska passa alla och bidra till att fler söker sig till staden.