Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Träinnovationsklustret: nyckeln till framgång är samarbete

Träindustrin är viktig för att behålla jobben och hålla landsbygden levande i samtliga av Västerbottens 15 kommuner. För att stärka företagen inom träbranschen finns flera samverkansplattformar, alla med det gemensamma målet att bidra till lokal och regional utveckling med fokus på hållbarhet.

Rickard Falkman RISE

Västerbottens träindustri är expansiv och sysselsätter redan idag cirka 2600 personer, varav de flesta i glesbygden.I Västerbotten finns cirka 100 företag verksamma inom träindustrin och över hälften är mikroföretag med färre än tio anställda. Det finns fyra storbolag med över 100 anställda och övriga aktörer rör sig i gränslandet mellan små- och medelstora verksamheter. Tillsammans representerar företagen en stor bredd inom tränäringen, omfattande allt från sågverk till trämanufaktur.

Nod för träutveckling

Träinnovationsklustret i Skellefteå är en regional förstärkning för samordning av företag, forskning, utbildning, provningsverksamhet och inte minst det offentliga. De främsta drivkrafterna bakom Träinnovationsklustret är Stiftelsen Träenigheten, Skellefteå kommun, LTU, Träcentrum norr, RISE och Träbransch norr.

– Kombinationen av forskning och utveckling gör Skellefteå till en nod för träutveckling i Sverige. Vi har råvaran, innovativa företagare som på ett framgångsrikt sätt förvaltat den samt ett bra och utvecklat samarbete mellan träindustrin och Träinnovationsklustret, säger Britt Inger Brisádottir, samordnare vid Träinnovationsklustret och utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun.

Träets givna plats

För Västerbotten är det ingen ny bedrift att fokusera på trä för att producera hållbara hus, möbler, inredningar och så vidare.

– Tillsammans med Trästad Sverige, branschorganisationer, akademin, träindustrin, privat och offentlig sektor samt staten tar vi ett gemensamt nationellt ansvar att driva frågor om hållbart byggande vidare och att i samverkan belysa träets möjligheter, säger Britt Inger Brisádottir.

Nyckeln till framgång är helt uppenbart samarbete på bred front. Därför har Träinnovationsklustret bildats, med Stiftelsen Träenigheten som klustrets övergripande paraply.   

Traditionen är en stark drivkraft. I vår region har träet använts som råvara sedan urminnestider. Trots nya innovationer i andra byggmaterial står sig träet fortsatt starkt. När vi nu ser förändringar i klimatet har träet återtagit sin plats som det främsta och förnyelsebara byggmaterialet över tid. Ska vi klara våra klimatmål har träet en given första plats som ett mångfasetterat material med flera unika egenskaper som att binda koldioxid bland annat. Vi är bara i början av vad vi vet och kan om träets alla egenskaper i en aldrig avstannade process, säger Dan Magnusson, ordförande i Stiftelsen Träenigheten.

Mer fokus på kunskap

Träinnovationsklustret i samarbete med externa aktörer, genomfört bland annat arrangemang med varierande teman för att främja det hållbara byggandet. Det handlar om allt från seminarieserier och konferenser till kunskapsdagar och möten. Den senaste hölls den 6 oktober på temat ”Bygger den hållbara industrin hållbart?”, med Carl Wangel från Luleå Business Region som moderator. Kunskapsdagen fokuserade mycket på förändringar inom byggbranschen som effekt av klimatdeklarationen 2022.