Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Stiftelsen Träenigheten vill stärka träforskningen i Västerbotten

Stiftelsen Träenigheten är initiativtagare till många av de plattformar som etablerats för att främja samverkan och kompetensutveckling inom träindustrin i Västerbotten. Några exempel är Träbransch Norr, Träcentrum Norr och T2 College. Samtliga är expansiva organisationer som leder den fortsatta utvecklingen inom träbranschen.

Dan Magnusson, ordförande i Stiftelsen Träenigheten

Det finns många som samverkar för att Norrlands och i synnerhet Västerbottens träindustri ska utvecklas och frodas. Stiftelsen Träenigheten har fortfarande en övergripande roll i utvecklingen av industrin, och agerar ofta som samordnare av gemensamma insatser, nya forskningsprojekt och kompetensutveckling.

Ser till regionens unika möjligheter och styrkor

Tillsammans med övriga träorganisationer ser Stiftelsen Träenigheten till att trygga finansiering och uppstart av nya forskningsprojekt som på lång och kort sikt gagnar träbranschen. Av intresse är allt som kan bidra till att Västerbottens träindustri blir ännu effektivare, modernare och mer konkurrenskraftig.

– Vi koncentrerar oss på vår regions unika möjligheter och styrkor i uppdraget att främja forskning och utveckling, där vi främst utgår från Luleå tekniska universitet och Campus Skellefteå, säger Dan Magnusson, ordförande i Stiftelsen Träenigheten.

Stiftelsen var tidigare projektledare för det som sedermera blev T2 College och som idag omfattar en hel sfär av innovativa verksamheter under T2. Nu leder Stiftelsen Träenigheten ytterligare ett projekt med anknytning till T2 och regional kompetensutveckling som gynnar träindustrin. I det aktuella projektet skapas en ny stiftelse som ska ansvara för finansiering av nya maskiner och utrustning på T2 College.

– Den moderna träbranschen är till stor del digitaliserad och det är självklart att elever på T2 College ska ha tillgång till det senaste vad gäller datorstyrd utrustning. Det är också ett sätt att främja konkurrenskraft i våra träföretag, som får tillgång till kompetent arbetskraft tack vare T2, understryker Dan Magnusson.

LTU ska bli bäst på träforskning

Stora och välrenommerade projekt som Skewood och Skewood2 är också sprungna ur Stiftelsen Träenigheten. Träforskningsprogrammet Skewood, som avslutades 2008, har i många avseenden banat väg för process- och produktutveckling inom den moderna träindustrin. Nu följs det upp med Skewood2.

Syftet med Skewood2 är att i ett första steg med satsningen CT Wood skapa ett centrum för tomografi vid LTU Campus Skellefteå, och således stärka kompetensen kring digital hantering och scanning av trästockar. Det långsiktiga målet är att LTU ska bli ett av världens främsta universitet inom träforskning och då ingår mycket mer än digital utveckling.

Skewood2 finansieras av Luleå tekniska universitet, Skogsindustrierna/Svenskt Trä, Kempestiftelserna, Skellefteå kommun och Rise. Thomas Lundmark är av Stiftelsen Träenigheten tillsatt projektledare för projektet som utöver CT Wood även omfattar en rad andra åtgärder som ska bidra till utveckling av industriell trämanufaktur i företrädelsevis mikro- och småföretag i Västerbotten. Projektet är en del av Västerbottens regionala skogsprogram.