Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Samarbetspartner som ställer upp i alla lägen

Som ett riktigt småländskt företag ser Byggkompaniet i Nässjö till att hitta den mest effektiva och lönsamma lösningen i alla projekt. Lönsamma lösningar är smarta och kostnadseffektiva, miljömässigt försvarbara utan att ge avkall på det estetiska. Vackra och hållbara hus till rätt kostnad, med andra ord.

Byggkompaniet är störst i Nässjö och även ett av de största i Jönköpings län inom entreprenad och byggservice.

Det som kan vara invecklat och krångligt kan också sluka mycket resurser. Men byggprojekt behöver inte vara invecklade och krångliga, det finns smarta lösningar att tillämpa inom nästan alla projekt, menar Anna Arlbrandt på Byggkompaniet i Nässjö.

– Vi vågar gå mot strömmen och vrida och vända på projekten. Oftast hittar vi bra, effektiva lösningar som ger bästa resultat både ekonomiskt och miljömässigt. Vi har alltid idéer på hur varje projekt kan anpassas ur ett småländskt perspektiv, med respekt för vilken känsla man vill förmedla med fastigheten, säger Anna.

Lever på att göra bra jobb

Byggkompaniet är Nässjös största byggbolag och även ett av de största i Jönköpings län inom entreprenad och byggservice. Entreprenadsidan är störst och omfattar allt från nybyggnation av flerbostadshus till industrihallar.

Inom byggservice vänder man sig främst till befintliga kunder som efterfrågar den typen av tjänst, det kan till exempel vara ett bostadsbolag som vill byta alla badrum eller kök. Inom byggservice ryms också försäkringsärenden.

Som lokal aktör tar Byggkompaniet stort ansvar för att vara en god samarbetspartner som ställer upp i alla lägen.

– Vi lever helt och hållet på att göra bra jobb och vi bygger vår verksamhet på att vara flexibla och lyhörda. På en mindre ort som Nässjö måste man vara rädd om sina kunder och sitt rykte, vi vill ju komma tillbaka till samma kund igen och göra nya jobb. Våra kunder finns här och verkar nära oss, vår långsiktiga relation med dem är det vi kan bygga vår framtid på, förklarar Anna Arlbrandt.

Byggkompaniet verkar främst i närområdet som även omfattar Jönköping. Här byggs just nu utställningslokaler där Byggkompaniet har totalentreprenaden.

Materialkostnader kan bli en utmaning

Pandemin har fört med sig många utmaningar för många branscher. Inom byggbranschen kretsar mycket kring materialkostnader just nu, då det under pandemin har byggts mycket mer än väntat. Vissa material är svåra att få tag på, priserna stiger i en takt som marknaden inte riktigt mäktar med. Att då vara lyhörd för nya idéer och undersöka nya alternativ kring material är rätt väg att gå.

– Till skillnad från många andra ser vi inte kompetensbrist som vår största utmaning framöver. Skenande materialkostnader kan bli en utmaning inom vissa områden, men vi tacklar det genom att vara öppna för nya tankar och möjligheter med andra material än de man tänkt från början. Därför ser vi på framtiden med tillförsikt trots rådande läge, avslutar Anna Arlbrandt.