Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stora fördelar med att bo och driva företag i en mindre kommun

Aneby kommun har fortfarande den mest företagsamma befolkningen i Jönköpings län. Sedan flera år tillbaka toppar Aneby SKL:s mätningar gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner. De senaste två åren har trots pandemin inte tagit en annan riktning – Anebys företagare är faktiskt mer aktiva än någonsin.

Småföretagandet är Anebys signum med över 230 aktiebolag och omkring 800 näringsverksamheter i kommunen.

Aneby är förvisso en liten kommun med strax under 7000 invånare – men när det gäller entreprenörskap platsar Aneby helt klart i nivå med större kommuner. Det vill näringslivschefen Ola Gustafsson gärna påtala vid varje givet tillfälle, och det med rätta. Få andra kommuner har en så hög företagsamhet som Aneby, där över 15 procent av den arbetande befolkningen driver eget, vilket är klart högsta andelen i länet.

Alla kan få fiberuppkoppling i Aneby

En annan styrka som Aneby har och som är en ren konkurrenskraft när man ser till inflyttning och nya företagsetableringar är ett väl utbyggt fibernät över hela kommunen, det vill säga över hela landsbygden såväl som i tätorterna.

Aneby var kanske först ut i Sverige med att satsa på fiberutbyggnad på landsbygden tillsammans med ett antal byanätsföreningar. Resultatet är att näst intill 100 procent av kommunens hushåll och företag idag har möjlighet till fiberuppkoppling.

– Under pandemin har fler insett fördelarna med att bo i en mindre kommun och då speciellt i Aneby eftersom vi kan erbjuda bra kommunikationer även på landsbygden. Vi har sett flera exempel på företag som finns på landsbygden och som driver hela sin verksamhet digitalt, med kunder över hela landet och till och med internationellt. Med fiberuppkoppling kan man etablera sig precis var man vill, säger Ola Gustafsson.

Småföretagandet är Anebys signum med över 230 aktiebolag och omkring 800 näringsverksamheter i kommunen. Attends Healtchcare är det klart dominerande företaget storleksmässigt med över 300 anställda. Men det är småföretagen som driver på den största tillväxten – det är ju här de flesta nya jobben skapas. Det finns dessutom bra tillgång till centrumnära byggklar industrimark – läget kan inte bli mer gynnsamt.

Alla förutsättningar för utveckling

I Aneby finns företagsamhet, attraktiva boendemiljöer och dessutom ett mycket rikt utbud av fritidsaktiviteter. Det i kombination skapar en stark attraktionskraft för Jönköpings läns minsta kommun.

– Här är i stort sett alla fritidsanläggningar föreningsägda och det skapar ett stort engagemang bland föreningarna och invånarna. Vi behöver invånarnas hjälp för att kunna utveckla Anebys framtida fritidsaktiviteter och med vår starka samverkansplattform har vi alla förutsättningar.

I Aneby finns över 80 aktiva föreningar som skapar ett stort mervärde i form av sammanhållning och gemenskap, berättar Ola Gustafsson.

Barncancerfonden