Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Boden mitt uppe i arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer

Boden rustar för framtiden genom att skapa attraktiva livsmiljöer. I kommunen finns sedan länge en bra planberedskap för etableringar och bostadsbyggnation, men att bygga attraktiva livsmiljöer handlar om så mycket mer.

Emma Lundqvist är delprojektledare för Laeva och Bo, som omfattar allt som kan kopplas till att skapa attraktiva livsmiljöer i Boden.

Emma Lundqvist är delprojektledare inom samhällsomställningsarbetet som pågår i Bodens kommun. Hennes delprojekt heter Leva och Bo, och omfattar allt som kan kopplas till att skapa attraktiva livsmiljöer.

– Att förbereda för bostadsbyggnation är en viktig del i projektet Leva och Bo, men det är även många andra faktorer som spelar in när vi ska skapa attraktiva livsmiljöer, säger Emma.

Det viktigaste är att se till helheten och använda Bodens starkaste kort med vacker natur, rikt friluftsliv, attraktiva boendemiljöer och möjligheter att skapa ett enklare liv genom tillgänglighet, enkelhet och korta avstånd bland annat.

Starkt kopplat till kompetensförsörjningen

Leva och Bo vänder sig inte enbart till nya invånare utan även befintliga. I arbetet med att stärka Boden som boendekommun ingår även att få fler att stanna kvar och fortsätta utveckla sin hemkommun.

– Att bygga attraktiva livsmiljöer är även starkt kopplat till kompetensförsörjningen. Vilka är det vi vill locka till Boden och vilken kompetens söker vi? Det handlar inte enbart om att fylla på med kompetens inom industrin. I Boden kommer vi att behöva rekrytera inom i stort sett alla sektorer och näringar. Mycket har med industrins utveckling att göra men en del kommer även från utveckling som sker parallellt inom andra näringar, förklarar Emma Lundqvist.

Hela samhället kommer att behöva utvecklas i samma takt som industrin, helst snabbare så att industrijobben kan tillsättas. För varje industrijobb skapas i sin tur minst tre jobb inom andra områden, allt från bygg- och anläggning till skola och vård.

Skapar vision för framtiden

Hur ska man då få fler att flytta till norra Sverige och specifikt till Boden?

– Vi befinner oss just nu mitt i arbetet med att skapa en plan för inriktningen av samhällsomställningen som kommer att ske i Boden. Vad ska vi utveckla och för vem? Just nu måste vi skapa en vision för hur det ska se ut framöver, hur vi kan locka potentiella inflyttare och vad som är attraktivt för dem. Detta arbete kommer också att sätta ribban för alla kommande samhällsutvecklingsprojekt, säger Emma Lundqvist.

Visionen ska presenteras under våren 2022 och därefter godkännas innan arbetet med att förverkliga den påbörjas.