Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Enorm framtidstro i Boden

Stålindustrins enorma intresse för Boden var något otippat för många. Boden har länge varit en särpräglad tjänstemannakommun med flera statliga verk etablerade som stora arbetsgivare. Förändringens vindar har blåst över Boden och fört med sig både möjligheter och utmaningar.

Thomas Fägerman, vd på Boden Business Park.

I samband med att Försvarsmakten trappade ner sin verksamhet under 90-talet tappade kommunen omkring 3000 invånare och landade på 27.000. Målet har länge varit att komma tillbaka till det ursprungliga invånarantalet och i samband med H2 Green Steels etablering kan Boden uppnå sitt befolkningsmål på 30.000 inom några år.

Resa in i nya näringar

Att bli fler invånare har allt att göra med att vara en attraktiv etableringskommun för företag inom flera branscher. Boden har satsat brett och har idag flertalet växande näringar såsom besöksnäring, miljöteknik, datacenter och hästnäring, för att nämna några. Allt sedan Facebook först etablerade sig i Luleå påbörjades även för Bodens del en resa in i de nya näringarna.

– Ett modernt stålverk behöver stora mängder grön energi, precis som ett datacenter. Eftersom vi har tillgång till mycket förnybar energi i regionen så föll också det slutliga valet på Boden för etablering av H2 Green Steels anläggning för produktion av helt fossilfritt stål, berättar Thomas Fägerman, vd på Boden Business Park.

Marknadsför helheten

Bodens kommun har lagt över tio år på att planera och förbereda för den gröna energiomställningen och lika lång tid på att detaljplanera nya områden lämpliga för framtida etableringar. Det visar en enorm framtidstro som inte bara lockar stora aktörer som H2 Green Steel, utan även ett stort antal mindre som kan växa tillsammans med kommunen.

– Vår roll från Boden Business Parks sida är att stötta kommunens arbete med att marknadsföra Boden och vilka fördelar man kan få genom att etablera sig just här. Vi jobbar med ett stort marknadsföringsarbete nu där vi ser till helheten med jobb, boende, fritid och etableringsmöjligheter. Alla delar är beroende av varandra och skapar tillsammans en attraktiv plats som människor vill bo och arbeta på, säger Thomas Fägerman.

Utvecklar nya branscher

Boden Business Park har redan varit drivande i att utveckla en ny bransch i Boden, en klusterutveckling inom dataspel. Ett 15-tal företag finns etablerade med dataspelsutveckling som inriktning och det är en näring som växer snabbt inte bara i Boden utan världen över.

I regionen finns hundratals studenter med intresse av spelutveckling, varav bara 20 procent kommer från närområdet. Det innebär att det finns en potential att rekrytera utanför regionen och få fler att bosätta sig i Boden och Norrbotten för att driva spelutvecklingen vidare. Det går att göra samma resa även inom andra näringar och på så vis öka intresset för regionen, menar Thomas Fägerman.