Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Flexibla maskinhyror skapar hållarbarhet

Norrbotten storsatsar för en hållbar framtid. Wangeskog Hyrcenter verkar mitt i en region där industrietableringar växer som snabbast i Sverige. Erfarenhet och kompetens blir hårdvaluta när investeringarna är stora.

Wangeskog har över 30 års erfarenhet av gruvnäringens och underentreprenörers maskinhyresbehov, säger Per Martinsson, regionchef i Norra Norrland.

– Vi har varit med och försett industrin med maskiner under väldigt lång tid och har över 30 års erfarenhet av gruvnäringens och dess underentreprenörers maskinhyresbehov, säger Per Martinsson, Wangeskogs regionchef i Norra Norrland.

Hög tillgänglighet med lokal närvaro

Wangeskog, som är en rikstäckande maskinuthyrare, har en mycket stark närvaro i Norrbotten med hyrcenter i Piteå, Luleå, Pajala, Gällivare och Kiruna. Serviceområdet sträcker sig över hela länet. Uthyrningen omfattar allt från mindre handmaskiner till liftar, grävmaskiner, vältar och kompletta bodetableringar. Kunderna behöver ibland ställa om snabbt.  

– Vår lokala närvaro och flexibla hyreslösningar gör att vi snabbt kan vara på plats med de maskiner som våra kunder efterfrågar, säger Per Martinsson.

– Vi är vana vid att arbeta nära industri- och byggbranschen som har stora och långsiktiga investeringar, vi vet vilka maskiner som behövs under projektens gång. Ibland krävs det snabba och kreativa lösningar, då finns vi nära till hands.

Mer än maskiner 

Wangeskog är ett renodlat maskinuthyrningsbolag som förser hela bygg- och anläggningsbranschen med maskiner. De erbjuder även rådgivning och utbildning kring utrustningen som hyrs ut.

– Vi har alltid varit mer än en maskinuthyrare, berättar Per Martinsson. Vi är mer en samarbetspartner till våra kunder, särskilt i den starka tillväxt som nu råder. Med så oerhört stora satsningar i hela Norrbotten och alla byggprojekt som de för med sig behöver alla bidra med kraft och kunskaper.

– Vi är mycket måna om att de som hyr våra maskiner också kan hantera dem på ett säkert och effektivt sätt. Därför erbjuder vi utbildningar och säkerställer att användarna känner sig trygga.

Bra miljöval att hyra

Wangeskogs maskinpark uppdateras löpande för att möta behovet av kvalitetsmaskiner som bidrar till en hållbar utveckling. Med lokala verkstäder på alla hyrcenter undviks transporter och maskinerna kan snabbt komma ut igen efter noggrann service. En hög driftsäkerhet är oerhört viktigt, inte minst ur miljösynpunkt.

– Vi utvärderar noga valet av maskiner vid inköp för att möta ett långsiktigt miljötänk och säkerställa funktion i vårt kalla vinterklimat, säger Per.

– Kunden gör ett bra miljöval genom att hyra maskiner med lång livslängd.