Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Rätt arbetsplats för den som vill göra skillnad!

Tekniska Verken bygger, driftsätter och underhåller infrastruktur som möjliggör ett gott liv i Kiruna. Vid byggnationen av nya Kiruna har Tekniska Verken ansvar för all grundläggande infrastruktur såsom vägar, VA-nät och fjärrvärme. Utmaningen är att både avveckling av befintlig infrastruktur och utveckling av ny infrastruktur ska fungera sida vid sida.

Tekniska Verken arbetar mycket med infrastruktur som oftast inte syns ovan mark, men den nya parken som hanterar stadens dagvatten sticker verkligen ut från det vanliga.

Det är ett omfattande arbete som vilar på Tekniska Verken, som ser till så att alla som bor och arbetar i Kiruna har en fungerande vardag, med rent vatten i kranen och uppvärmda hem och arbetsplatser till exempel.

– Vi på Tekniska Verken var bland de första att utveckla det som idag kallas för nya Kiruna. Vi grävde ner den första fjärrvärmeledningen som ett första steg i samhällsomvandlingen som nu pågått under många år. De funktioner som vi står för måste ju finnas på plats innan nya bostäder kan byggas till exempel, informerar Ann-Helen Westerberg, personalchef på Tekniska Verken.

Nya centrum ska öppna lagom till julhandeln i år, men det kommer att dröja ytterligare några år innan det är färdigt. Bland annat så återstår byggnationer av skolor, handelskvarter, bostäder och hotell, som väldigt många kirunabor ser fram emot.

Nyckelroll i den gröna omställningen

Tekniska Verken har en nyckelroll i Kirunas utveckling men även i den gröna omställning som påbörjats i Sverige och som i stor mån drivs från Norrbotten.

– Norrbotten blir centrum för den gröna omställningen och Kiruna har en mycket viktig roll i det. Vi har i regionen gått från att ha hög arbetslöshet och utflyttning till att nu ha Sveriges lägsta arbetslöshet och ett stort behov av ny kompetens. Det är en helt omvänd situation som Kiruna och Norrbotten måste rusta för nu, förklarar Ann-Helen Westerberg.

Att skapa intresse för den norra regionen och för Kiruna i synnerhet blir den viktigaste uppgiften för kommunen framöver.

– Tekniska Verken verkar mycket bakom kulisserna, eftersom de grundläggande funktioner som vi står för ofta tas för givet och bara måste finnas, fortsätter Ann-Helen Westerberg. Vi har spännande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter att erbjuda – och dessutom med stark koppling till den gröna omställning som alla eftersträvar nu. Vill man vara med och göra skillnad på riktigt så ska man söka jobb på Tekniska Verken i Kiruna.