Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Grant Thornton vill bidra till en grön samhällsomvandling

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton växer tillsammans med Kirunas ägarledda företag. Och man lever som man lär – Grant Thornton har jobbat länge med just ägarledda bolag och känner till utmaningarna och möjligheterna efter att genom åren ha stöttat otaliga styrelser, ägare och ekonomichefer i de ekonomiska frågorna.

En av våra viktigaste uppgifter är att frigöra tid för våra kunder så att de kan utveckla sina verksamheter i stället, säger Carina Mäki Gunillasson, kontorschef på Grant Thornton i Kiruna.

Grant Thornton har ett omfattande kundunderlag då man riktar sig till Sveriges största företagsgrupp som är ägarledda små- och medelstora företag. Att de väljer Grant Thornton har mycket att göra med den höga flexibilitet som företaget erbjuder i kombination med ett brett spann av ekonomi- och rådgivningstjänster.

I Kiruna finns sedan många år en fullservicebyrå med fokus på ekonomifrågor, som sedan 2016 ägs av Grant Thornton och som därmed också har tillgång till hela koncernens kunskap.

– Alla strävar efter tillväxt och hållbarhet och ett viktigt sätt för att komma dit är att frigöra tid. En av våra viktigaste uppgifter är just att frigöra tid för våra kunder så att de kan lägga den på att utveckla sina verksamheter i stället. Det handlar om mycket mer än löpande ekonomitjänster. Inom Grant Thornton har vi ett helhetserbjudande som även gagnar kunder i Kiruna, säger Carina Mäki Gunillasson, kontorschef på Grant Thornton i Kiruna.

Förstår företagaren och entreprenören

Grant Thornton förstår företagaren och entreprenören. Drivna entreprenörer har mycket gemensamt med Grant Thornton – och vice versa. För att uppnå sina mål behöver de framför allt fokusera på sin kärnverksamhet – med stöd från Grant Thornton kan de göra det.

Ekonomihanteringen skräddarsys i en digital portal och företagen får rapporter och analyser för att kunna fatta rätt beslut. Detta sker i kombination med löpande rådgivning. De kunder som vill sköta det mesta av ekonomiarbetet själv men som behöver strategisk affärsrådgivning kan dra nytta av en kombination av onlinetjänster och personlig rådgivning.

Kunder som behöver få mer tid över för att utveckla en ny produkt kan med fördel lägga över hela ekonomiarbetet på Grant Thornton. Oavsett behov så kan en flexibel lösning skapas för varje kund.

Bygger på det lokala

I Kiruna finns nästan alla kunskapsområden inom Grant Thornton representerade. Det rör sig om allt från revision, redovisning, lön till komplexa affärsrådgivningsfrågor Eventuell expertis som inte finns lokalt, kompletteras med den digitala möjligheten där 1300 kollegor är tillgängliga bara ett snabbt Teamsmöte bort. 

Utöver Kiruna finns Grant Thornton etablerade i den Norra Regionen med kontor i Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund. I regionen finns en stark ambition att dela på kompetens och resurser, det görs för närvarande också en gemensam rekrytering hit.

– Vi behöver arbeta tillsammans för att klara av kommande utmaningar vad gäller kompetens och resurser för att våra kunder skall få den bästa hjälpen på sin resa, poängterar Carina Mäki Gunillasson.

Den lokala prägeln bidrar till att bygga långvariga relationer och ömsesidigt förtroende. Det är så Grant Thornton vill fortsätta utvecklas i Kiruna och i Norra Regionen – för och tillsammans med de lokala företagen.

Verksamheten är expansiv precis som många andra företag i Kiruna och Norrbotten. Grant Thornton kommer att behöva anställa ett antal medarbetare inom de närmaste åren och söker redan nu efter kompetens som kan komplettera den som redan finns i Kiruna och den norra regionen, och då i första hand personer som brinner för lokal utveckling och tycker det är roligt att jobba med ägarledda företag.

Grant Thornton har för avsikt att vara ledande i den gröna samhällsomvandling som sker i Norrbotten och som kommer att generera en positiv effekt för hela Sveriges näringsliv.